کابل برق سه رشته ای

کابل برق سه رشته

کابل برق سه رشته ای افشان و مفتولی

کابل برق سه رشته ای یک نام برای معرفی چندین محصول است که نقطه اشتراک آنها وجود سه رشته یا 3 سیم می باشد. در گروه کابلهای فشار ضعیف سبک و صنعتی، کابل سه رشته ای با هادیهای افشان و مفتولی تولید و استفاده می شود. با همین توضیحات مختصری که در ابتدا بیان شد، […]

بیشتر بخوانید
جست و جو
تماس تلفنی
واتس اپ