سایز سیم برق

سایز سیم برق

سایز بندی سیم برق

چون سایز سیم برق رابطه ای مستقیم با ظرفیت جریانی آن دارد؛ توجه به روشهای رایج سایز بندی و اطلاعات مربوط به هر کدام می تواند در انتخاب درست سیم و خرید بهتر تاثیر مثبت بگذارد. در فرمول مقاومت اهمی R=ρ*l/A رابطه میان سطح مقطع (A) و مقاومت (R) برعکس است؛ یعنی هر چه قدر […]

بیشتر بخوانید
تلگرام
تماس تلفنی
واتس اپ