تهیه کابل مخابراتی برای پروژه های شما

با اجرای طرح پشتیبانی کامل تامین کابل، آماده ارائه مطمئن انواع کابل مخابراتی هستیم و مشتریان برای تهیه کابل مخابراتی و تکمیل پروژه هایشان آسوده خاطر هستند.

همکاری با پروژه ها در تهیه کابل مخابراتی

مجموعه نامیرا کابل در زمینه تأمین و تهیه کابلهای مخابراتی با پروژه های زیر همکاری داشته است:

  1. پروژه های ساختمانی، برجهای مسکونی و تجاری
  2. تکمیل و توسعه مراکز مخابراتی
  3. نوسازی و توسعه خطوط تلفن
  4. پروژه های صنعتی

برای پاسخگویی به نیازهای این پروژه ها، کابلهای مخابراتی مسی زیر عرضه میگردند:

  1. کابلهای مخابراتی Indoor
  2. کابلهای Outdoor

کابل تلفن 100 و 200 زوج

سایزهای کابل تلفن

سایزبندی کابلهای تلفن یا مخابراتی مسی بر اساس دو نکته زیر صورت میپذیرد:

  1. قطر هر یک از رشته های کابل
  2. تعداد زوج رشته های کابل

بر این پایه زمانی که گفته میشود کابل تلفن 0.6×2×50، مقصود کابلی با تعداد 50 زوج رشته مسی عایق شده نسبت به یکدیگر است که قطر هر کدام از آنها 0.6 میلیمتر است.

ساختار کابل تلفن

ساز و کار سفارش کابل

سادگی و اطمینان، دو اصل مهم برای دپارتمان فروش نامیرا کابل در طراحی و اجرای مکانیسم و فرآیند خرید و ثبت درخواست خرید است. مشتریان ما از طریق برقراری یک ارتباط تلفنی یا اینترنتی میتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نموده و خریدشان را نهایی کنند.

📞