فروش کابل برق مفتولی

فروش کابل برق مفتولی با پوشش کامل کابلهای سبک و زمینی در سایزهای متنوع انجام میشود. انواع کابل برق تک مفتولی و چند مفتولی (نیمه افشان) آماده عرضه از انبار مرکزی هستند.

معرفی اولیه محصول

زمانی که از کابل برق مفتولی صحبت میشود، اغلب منظور کابلهای مسی مفتولی میباشد؛ هر چند کابلهای آلومینیومی نیز دارای ساختار چند مفتولی هستند. این کابلها از نظر شکل یا ساختار هادی متفاوت و متمایز با کابلهای انعطاف پذیر افشان میباشند.

چه به آمار فروش کابلهای قدرت مسی نگاه بیندازیم و چه سهم کابلهای به کار رفته در شبکه های زمینی و کانالی فشار ضعیف را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در قیاس با کابل افشان، کفه ترازو به سمت گروه کابلهای مفتولی سنگینی میکند.

کابل سبک مفتولی

انواع کابل برق مفتولی

یک نکته مهم که در خرید و فروش کابل برق مفتولی مطرح میشود، انواع این محصول است. هم اکنون از چند منظر به دسته بندی کابل مفتولی میپردازیم.

از دیدگاه ولتاژ نامی:

  1. کابل 300/500 ولت
  2. کابل 600/1000 ولت

محل نصب:

  • سبک یا معمولی NYM : که برای کاربردهای سبک و نصب زیر یا روی گچ و روی دیوار مناسب است. این کابل برای نصب به صورت مستقیم در زیر خاک مناسب نیست.
  • زمینی یا NYY : که از ضخامت فیلر و روکش بیشتری نسبت به نوع قبلی برخوردار است و میتوان آن را مستقیماً در زیر خاک و فضای آزاد نصب نمود.

جنس رسانا:

  1. مس
  2. آلومینیوم

ساختار رسانا:

  1. تک مفتولی (استخوانی) یا کلاس 1
  2. چند مفتولی استرند شده (نیمه افشان) یا کلاس 2

شکل مقطع رسانا:

  • گرد ← RE و RM
  • مثلثی یا سکتور ← SM

کابل مفتولی 4 در 10

فروش کابل برق مفتولی

در فروش کابلهای برق مفتولی، فرآیند و ساختاری طراحی شده که مشتریان از مرحله انتخاب کابل تا تحویل آن، از هزینه های اضافی به دور باشند. انواع کابلهای تک سیمه و چند سیمه مفتولی با گوناگونی سطح مقطع آماده عرضه هستند.