قیمت کابل سیلیکونی شیلددار اعلام حریق

کابل شیلددار اعلام حریق توصیفی کوتاه از کابلیست که متناسب با نیاز سیستمهای اعلان و اطفای حریق تولید شده اند. این کابلها از نظر استحکام حرارتی متفاوت هستند؛ اما با بهترین قیمت در اختیار مشتریان قرار میگیرند.

همان طور که میدانید، نقش کابل در سامانه های اعلام حریق بسیار مهم است. چرا که انتقال سیگنالها از سمت آشکارسازها و حسگرهای دود یا حرارت به بخش کنترل مرکزی و نیز برقراری ارتباط مابین اجزای این سیستم و تغذیه آلارمها بر عهده کابلها میباشد.

این که چه کابلی مناسب این شرایط خواهد بود و شاخصه های تاثیرگذار بر قیمت آن کدامند، موضوع صحبت امروز ماست.

کابل سیلیکونی 3 رشته

کابل اعلام حریق

میتوان ویژگیهای متعددی را برای یک کابل مناسب اعلام حریق بیان کرد. ما در اینجا این ویژگیها را به دو بخش ضروری و پیشنهادی تقسیم بندی کرده ایم.

ویژگیهای ضروری:

  1. استحکام در برابر گرما بیش از کابلهای معمولی
  2. دارای عایق و روکش از مواد فاقد هالوژن
  3. کم دود بودن

ویژگیهای پیشنهادی:

  • مقاومت در برابر شعله مستقیم در مدت زمان یک تا یک و نیم ساعت
  • شیلددار بودن به منظور مصون نمودن کابل از اثر سوء نویزها و امواج الکترومغناطیسی

کابل سیلیکونی، یک پیشنهاد مناسب

با استفاده از گریدهای مختلف سیلیکون رابر میتوان تمامی ویژگیهای ضروری و پیشنهادی گفته شده را در کابل اعلام حریق ایجاد نمود. امروزه کابلهای سیلیکونی با پایداری حرارتی از 180 تا 950 درجه سلسیوس تولید میشوند. از طرفی سیلیکون عایقی بدون هالوژن و کم دود است.

قیمت کابل اعلام حریق

قیمت کابل شیلددار اعلام حریق

این که کابل شیلددار اعلام حریق از کدام ماده عایقی ساخته شده، در تعیین قیمت آن بسیار موثر است. سایزهای پر تقاضا برای این کاربرد 1.5*3 و 1.5*2 هستند.

برای تناسب بخشی میان کمیت سفارش و قیمت پیشنهاد شده، بهتر است قیمتها در پاسخ به هر سفارش اعلام شوند.

تماس با ما