کابل شیلد دار اعلام حریق

کابل شیلد دار اعلام حریق توصیفی کوتاه از کابلیست که متناسب با نیاز سیستمهای اعلان، اعلام و اطفای حریق تولید شده اند. این کابلها از نظر استحکام حرارتی متفاوت هستند؛ اما با بهترین قیمت در اختیار مشتریان قرار میگیرند.

همان طور که میدانید، نقش کابل در سامانه های اعلام حریق بسیار مهم است. چرا که انتقال سیگنالها از سمت آشکارسازها و حسگرهای دود یا حرارت به بخش کنترل مرکزی و نیز برقراری ارتباط مابین اجزای این سیستم و تغذیه آلارمها بر عهده کابلها میباشد.

این که چه کابلی مناسب این شرایط خواهد بود و شاخصه های تأثیرگذار بر قیمت آن کدامند، موضوع این بخش است.

کابل اعلام حریق

کابل Fire Resistant

میتوان ویژگیهای متعددی را برای یک کابل مناسب اعلام حریق بیان کرد. ما در اینجا این ویژگیها را به دو بخش ضروری و پیشنهادی تقسیم بندی کرده ایم.

ویژگیهای ضروری:

  1. استحکام در برابر حرارت و شعله آتش
  2. دارای عایق و روکش از مواد فاقد هالوژن
  3. کم دود بودن
  4. پایداری مکانیکی مطلوب

ویژگیهای پیشنهادی:

  • شیلددار بودن به منظور مصون نمودن کابل از اثر سوء نویزها و امواج الکترومغناطیسی

کابل سیلیکونی، یک پیشنهاد مناسب

با استفاده از گریدهای مختلف سیلیکون رابر میتوان تمامی ویژگیهای ضروری و پیشنهادی گفته شده را در کابل اعلام حریق ایجاد نمود. امروزه کابلهای سیلیکونی با پایداری حرارتی از 180+ تا 950+ درجه سلسیوس تولید میشوند. از طرفی سیلیکون، عایقی بدون هالوژن و کم دود است.

قیمت کابل اعلام حریق

قیمت کابل شیلد دار اعلام حریق

این که کابل شیلددار اعلام حریق از کدام ماده عایقی ساخته شده، در تعیین قیمت آن بسیار مؤثر است. سایزهای پر تقاضا برای این کاربرد 1.5×2، 1.5×3 و 1.5×4 هستند. شیلد در کابلهای مقاوم در برابر حرارت به صورت مس بافته شده قلع اندود است و در کابلهای مقاوم در برابر آتش به شکل فویل آلومینیومی در تماس با یک رشته سیم محافظ مدار خواهد بود.

برای تناسب بخشی میان کمیت سفارش و قیمت پیشنهاد شده، بهتر است قیمتها در پاسخ به هر سفارش اعلام شوند.