لیست قیمت کابل افشان شیلد دار

در کنار کیفیت ساخت، قیمت کابل افشان شیلد دار نیز فراسنجی تأثیر گذار در خرید به شمار میرود. این نکته دلیلی بر ارائه محصولات مرغوب و اعلام قیمت سیستماتیک مطابق با لیست تولید از سوی نامیرا کابل است.

مشتریان حرفه ای ما به خوبی میدانند که اجزای تشکیل دهنده یک کابل و سطح کیفی آنها چه نقشی در قیمت تمام شده آن کابل ایفا میکنند. زمانی که از کابل افشان شیلد دار سخن به میان می آید، بی درنگ متوجه خواهیم شد که این کابل از جزئی بیشتر در ساختارش برخوردار است که میتواند کارایی و قیمت آن را دچار تغییر نماید.

کابل افشان شیلد دار

کابل 3 رشته شیلد

وجود میدان و امواج مغناطیسی در برخی محیطها اجتناب ناپذیر است. مثلاً کابل کنترلی که در مجاورت کابل برق قرار میگیرد از امواج مغناطیسی حاصل از عبور جریان الکتریکی از آن کابل متأثر خواهد شد. یا کابل فرمانی که در پستهای فشار قوی برق نصب میشود هم در معرض میدانهای مغناطیسی کابلها و ترانسفورماتورها خواهد بود.

استفاده از فویل یا شیلد، ساده ترین و پر تکرار ترین روش در مصون سازی الکترومغناطیسی کابلهاست. کابلهای افشان شیلد دار یکی از دسته های مهم کابلهایی هستند که بدین صورت و با شیلد بافته شده ساخته میشوند.

سایز کابلهای افشان شیلددار

اساساً میتوان کابل افشان و کابل کنترل را در سایزهای متنوع به صورت شیلد دار تولید و عرضه نمود؛ اما در ادامه به برخی از سایزهای رایج این کابل اشاره میکنیم:

 • 0.5×2، 0.75×2، 1×2، 1.5×2 و 2.5×2
 • 0.5×3، 0.75×3، 1×3، 1.5×3 و 2.5×3
 • 0.5×4، 0.75×4، 1×4، 1.5×4 و 2.5×4
 • 0.75×5، 1×5، 1.5×5 و 2.5×5
 • 0.75×7، 1×7، 1.5×7 و 2.5×7
 • 1×10 و 1.5×10
 • 1×12 و 1.5×12
 • 1×16 و 1.5×16
 • 1×20 و 1.5×20
 • 1×24 و 1.5×24

این کابلها تا 40 رشته قابل تولید و ارائه هستند.

قیمت کابل افشان شیلد دار

شاخصه های زیر در تعیین قیمت کابل افشان شیلد دار مؤثر هستند:

 1. قیمت روز مواد اولیه: قیمت مفتول مس که در ساخت هادی و شیلد به کار میرود و نرخ گرانول PVC که عایق و روکش با آن ساخته میشوند.
 2. ساختار شیلد: شیلد کابلهای کنترل غالباً از مس بافته شده است. ممکن است مس قلع اندود باشد و از طرفی سطح پوشش شیلد یا تعداد رشته های شیلد، متفاوت خواهد بود. همه اینها بر قیمت کابل اثر میگذارند.
 3. برند کابل: برندها همان طور که یادآور سطح کیفی کابلها هستند، عاملی برای تفاوت در قیمتها نیز به شمار می آیند.
 4. کمیت سفارش: طبیعی و قابل انتظار است که در فرآیند پیشنهاد قیمت، بین سفارشهای خرده و عمده فرقی مشاهده شود.

با توجه به نوسانات قیمت و همین طور تفاوت سفارشها، لیست قیمت به صورت اختصاصی در اختیار همکاران و مشتریان و در زمان کوتاه قرار میگردد.