کابل خودنگهدار فشار متوسط 20 کیلوولت

سایزهای استاندارد کابل خودنگهدار 20 کیلوولت در لیست فروش کابل خودنگهدار فشار متوسط قرار گرفته است. این کابلها برای استفاده در خطوط هوایی توزیع برق عرضه میشوند.

ولتاژ نامی یا ولتاژ اسمی مهم ترین مشخصه فنی یک کابل برق است. نوع و ضخامت عایقی که در ساخت انواع کابل برق به کار میرود رابطه مستقیمی با سطح ولتاژ نامی آن دارد. مزیتهای فنی و اقتصادی کابل خودنگهدار باعث شده از آنها در شبکه های هوایی فشار متوسط نیز استفاده شود. مطابق آنچه گفته شد، طراحی و ساختار این کابلها با کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف متفاوت خواهد بود.

کابل خودنگهدار 20 کیلوولت

اجزای کابل خودنگهدار فشار متوسط

نقطه اشتراک کابل خودنگهدار MV و LV استفاده از رسانای آلومینیومی در آنهاست. بالا رفتن ولتاژ کاری، طراحان را بر آن میدارد که در طراحی بخش عایق تغییراتی ایجاد نموده و بر لایه های تشکیل دهنده کابل بیفزایند.

در سطح فشار ضعیف، کابلهای خودنگهدار متشکل از هادی و یک لایه عایق است؛ اما ساختار این کابلها در ولتاژ متوسط از جمله 20 کیلوولت مطابق تصویر بالا عبارت خواهد بود از:

  1. رسانا: مفتولهای آلومینیومی
  2. اسکرین هادی: نیمه هادی اکسترود شده
  3. عایق: پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE) به ضخامت نامی 5.5 م.م
  4. اسکرین عایق: نیمه هادی اکسترود شده
  5. شیلد یا حفاظ الکتریکی فلزی: نوار یا مفتولهای مسی
  6. روکش: پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)
  7. مسنجر: مفتولهای فولادی گالوانیزه

فروش کابل خودنگهدار فشار متوسط

بارگیری کابل فشار متوسط

کابل خودنگهدار ولتاژ متوسط به ویژه 20 کیلوولت که تقاضای بیشتری دارد، در سطح مقاطع استاندارد همانند 35، 70، 120 و 150 میلی متر مربع ارائه میشود. کابلهایی که در فهرست فروش قرار میگیرند مطابق با استاندارد تولید شده اند و دارای تأییدیه هستند.