شرکت دانش بنیان سیم و کابل

در این مقاله، نگاه و تعریفی متفاوت از شرکت دانش بنیان را خواهید دید که در منابع دیگر ندیده اید و بر این اساس به معرفی شرکت دانش بنیان سیم و کابل خواهیم پرداخت.

شرکت دانش بنیان در نظر عموم

شرکت دانش بنیان در نظر عموم

اگر به منابع موجود در اینترنت، لغت نامه ها، دانش نامه ها و تعاریف سازمانها مراجعه نمایید، غالباً با تعاریفی درباره شرکت دانش بنیان رو به رو میشوید به این مضمون:

«شرکتهایی هستند که بر پایه فناوریهای پیشرفته و بدیع، کالا یا خدمت جدیدی ارائه میکنند یا برای پیشرفت و گسترش استفاده از فناوریهای نو در جوامع تلاش میکنند. این شرکتها اهمیت ویژه ای به تحقیق و توسعه میدهند. منابع مهم آنها، نیروهای انسانی با تحصیلات آکادمیک هستند.»

ما هم این تعاریف و مشابه آن را میپذریم و انکار نمیکنیم؛ اما معتقدیم که این تعاریف محدود و ناقص هستند. در ادامه، چرایی این موضوع را توضیح خواهیم داد.

دانش چیست؟

دانش چیست؟

پیش از آنکه نگاه و تعریف خود را ارائه نماییم، به این مقدمه میپردازیم که اساساً دانش چیست؟ آیا دانش به مجموعه ای از دانسته ها و آموخته ها نمیگویند که انسانها برای زندگی بهتر و فراهم کردن ابزار و اسباب حیات سعادتمندانه به کار میگیرند؟ با این تعریف، آیا دانش تنها به ریاضی، فیزیک، شیمی، کیهان شناسی، نجوم، پزشکی، داروسازی، زیست فناوری، کامپیوتر، هوش مصنوعی، نانو فناوری و مانند اینها محدود میگردد؟

آیا تجارت، تبلیغات، مذاکره، شناخت فرهنگها، رفتارشناسی، ارتباط مؤثر کلامی، انتقال صحیح مفاهیم، شناسایی نیازها و دغدغه های روز انسانها، تعامل صحیح با دیگر شرکتها، مدیریت استعدادهای بشری و توانایی تحلیل و استنتاج رویدادها و اتخاذ تصمیمات مدیریتی متناسب با آنها، دانش نیستند؟

اگر نظر شما این است که موارد یادشده نیز در جرگه دانش میگنجند و چه بسا وجود آنها برای رشد اقتصاد مهمتر از دیگر دانشهاست؛ پس با تعریف تکمیلی ما که از شرکت دانش بنیان سیم و کابل ارائه خواهد شد نیز موافق خواهید بود.

شرکت دانش بنیان سیم و کابل

Namira Product

حال به شما میگوییم بر پایه نکاتی که بیان شد، نمیتوان دانش بنیان خواندن یک شرکت فعال در حوزه سیم و کابل را صرفاً محدود نمود به شاخصه استفاده آن شرکت از تکنولوژی نو برای تولید محصولات بهتر.

به نظر ما و به استناد دلایل بیان شده، شرکت دانش بنیان سیم و کابل میتواند در معرفی شرکتی فعال در این زمینه که از مهارتهای زیر برخوردار بوده و بنیان کارش را بر آنها نهاده است نیز به کار رود:

  1. توانمند در طراحی و اجرای مناسبترین برنامه تبلیغات و مارکتینگ
  2. نخبه در مذاکرات تجاری
  3. قادر به ارتقاء آمار فروش و گسترش بازار هدف
  4. موفق در شناسایی صحیح دغدغه مشتریان و ارائه راهکار برای رفع آن
  5. کاربلد در به کارگیری توانمندیهای درون سازمانی و برون سازمانی
  6. کاردان در استفاده از ابزارهای مناسب و موجود برای رشد شرکت
  7. کارشناس در تناسب بخشی میان امکانات با تعهدات و وعده ها

کارشناسان میدانند که مسئله اصلی بسیاری از شرکتهای تولید کننده در صنعت پر رقیب سیم و کابل، فروش است. چنانچه در این میان، مجموعه ای ضمن رعایت استانداردها و حقوق مشتریان و مصرف کنندگان، موفق در فروش باشد و مهارتها و دانشهای مذکور را در رشد فروش و بازار به کار بندد، مطمئناً یک شرکت دانش محور است.

تولیدات مبتنی بر فناوری جدید یا دوستدار محیط زیست اگر به خوبی معرفی نشده و تجاری سازی نگردند، نه سودی برای تولید کننده خواهند داشت و نه نفعی به کاربران و مصرف کنندگان میرسانند. این موضوع اهمیت دانش فروش و اقتصاد دانش بنیان را یادآور میشود.