تأمین کابل ابزار دقیق مطابق سفارش مشتری

تأمین کابل ابزار دقیق یک فعالیت تخصصی و چند جانبه است؛ اما آنچه که در این باره مهمتر خواهد بود، ارائه پیشنهادها بر پایه سفارش مشتری و مطابق با همه فراسنجهای فنی و اقتصادی مورد نظر میباشد.

زمانی که از تأمین یک محصول سخن به میان می آید، منظور و مفهوم آن، انجام همه کارهای لازم برای آماده تحویل شدن آن محصول به وسیله شرکت تأمین کننده است. برای حوزه سیم و کابل و محصولی مانند کابل ابزار دقیق هم دقیقاً همین نکته صادق خواهد بود.

روشهای تأمین کابل ابزار دقیق

کابل ابزار دقیق آرموردار

مجموعه ما برای تأمین انواع کابل ابزار دقیق مورد نیاز پروژه های صنعتی، اقدامات و روشهای زیر را به کار بسته و انجام میدهد. هر کدام از این روشها مطابق با کم و کیف هر سفارش مورد استفاده قرار میگیرند:

 1. پیشنهاد و عرضه کابل ابزار دقیق از لیست محصولات موجود
 2. قبول سفارش تأمین کابل برابر با زمان بندی اعلام شده
 3. پذیرش سفارش طراحی و تولید کابل و ارائه پیشنهادهای فنی و مالی مربوطه

کابلهای Instrumentation قابل تأمین

تنوعی که در کابلهای ابزار دقیق وجود دارد مربوط به ساختار و اجزای تشکیل دهنده کابل و جنس آنهاست. بر این پایه میتوان گفت گروههای زیر از کابل ابزار دقیق قابل تأمین و عرضه هستند:

 1. کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی
 2. کابلهای با اسکرین زوجی و کلی
 3. کابل ابزار دقیق آرمور دار
 4. کابلهای ابزار دقیق مقاوم در برابر حرارت و ضد حریق

تامین کابل ابزار دقیق

فرآیند خرید کابل ابزار دقیق

سهولت در ثبت درخواستهای خرید کابل، نکته ای است که نه تنها برای ابزار دقیقها، بلکه برای همه انواع سیم و کابل عرضه شده مورد توجه قرار میگیرد. با این توصیف میتوان گفت پروسه خرید کابلهای ابزار دقیق پیچیده نخواهد بود. برای خرید این کابلها فرآیند زیر پیش روی شماست:

 1. اعلام محصول مورد نیاز
 2. رسیدن به نقطه مشترک در مورد پیشنهاد و سفارش کابل
 3. ثبت نهایی درخواست خرید و انجام امور مالی مرتبط
 4. آماده شدن و تحویل کابل (ها) مطابق برنامه زمانی