فروش هادی هوایی هاینا

هادی هاینا در خطوط هوایی توزیع برق استفاده میشود. با معرفی مشخصات فنی این محصول و ارائه مشاوره خرید از سوی کارشناسان واحد فروش، راه برای انتخاب بهتر محصولات بسیار هموار میگردد.

آنچه در این صفحه میخوانید:

هادیهای هوایی آلومینیومی تقویت شده با فولاد در سایزهای مختلف و مطابق استانداردها طراحی و تولید میشوند. هر کدام از این سیمهای هوایی آلومینیومی مشخصات فنی مختص خود را دارند که بر اساس آنها انتخاب و در شبکه های برق نصب و مورد بهره برداری قرار میگیرند. این بار محصولی دیگر از این گروه را خدمت شما مشتریان گرامی معرفی میکنیم و از هادی هاینا خواهیم گفت.

مشخصات هادی هاینا

 • نام هادی: Hyena
 • استاندارد تولید: BS 215
 • ساختار هادی: هفت رشته آلومینیوم سخت با قطر 4.39 میلیمتر که به دور هفت رشته فولاد پر کربن گالوانیزه 1.93 میلیمتری پیچیده شده اند.
 • سطح مقطع آلومینیوم: 106 میلیمتر مربع
 • قطر نهایی: 14.57 میلی متر
 • سطح مقطع کل: 126.2 میلیمتر مربع
 • وزن تقریبی آلومینیوم: 290 کیلوگرم بر کیلومتر
 • جرم تقریبی فولاد: 160 کیلوگرم بر کیلومتر
 • وزن تقریبی کل: 450 کیلوگرم بر کیلومتر
 • حداکثر مقاومت اُهمی: 0.2712 اُهم بر کیلومتر در دمای 20+ درجه سلسیوس
 • حداقل نیروی پارگی: 40900 نیوتن
 • شعاع متوسط هندسی: 0.575 سانتی متر
 • حداکثر جریان مجاز: 441 آمپر

هادی هاینا به صورت روکش دار برای خطوط فشار متوسط نیز تولید میگردد. برای مثال و مطابق با استاندارد EN 50397-1، سیم هوایی روکشدار هاینا برای شبکه 20 کیلو ولت دارای روکشی از جنس XLPE به ضخامت 2.3 میلیمتر است.

فروش سیم هوایی Hyena

بر پایه برنامه فروش سیم یا هادیهای هوایی آلومینیومی، هادی هاینا به صورت بدون روکش و روکشدار به صورت مستقیم از واحد تولید و انبارهای توزیع برای تحویل به مشتریان گرامی آماده و ارسال میگردد. این هادیها بر روی قرقره های چوبی بسته بندی میشوند. متراژ بسته بندی رایج این محصول در نوع بدون روکش حدود 2000 متر و برای نوع روکشدار 1000 تا 2000 متر است.

📞