کابل HFFR | معرفی + فروش

کابل HFFR کوتاه شده گزاره Halogen Free & Flame Retardant Cable است. در ادامه، از مفهوم این عبارت و ویژگیهای این کابلها بیشتر خواهیم گفت.

کابل HFFR چیست؟

ترجمه فارسی عبارت انگلیسی بیان شده: “کابل بی هالوژن و بازدارنده شعله” خواهد بود. در ساخت عایق، روکش و یا دیگر اجزای پلیمری این کابلها، آمیزه هایی انتخاب شده اند که در برابر انتشار شعله از خود مقاومت نشان داده و در صورت سوختن، گازهای حاصل از آنها فاقد مواد هالوژنی خواهند بود.

این دو ویژگی، باعث ارتقاء شاخصه های ایمنی کابلها خواهند شد. در بسیاری از ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی، متراژ قابل توجهی از کابلها وجود دارند. اگر این کابلها از خاصیت HFFR بهره مند باشند، خطر گسترش آتش را در زمان بروز آتش سوزی کاهش میدهند و آنرا به تأخیر می اندازند. همچنین، چنانچه کابلهای یاد شده در آتش بسوزند، به دلیل بری بودن از مواد سمی و هالوژنی، باعث مسمومیت انسانهای گرفتار شده در فضای بسته نخواهند شد و به تجهیزات حساس صنعتی آسیبی از این منظر وارد نخواهند ساخت.

آزمونهایی که برای احراز این ویژگیها انجام میشوند، مطابق استانداردهای زیر هستند:

  • IEC 60754
  • IEC 60332

انواع کابل بدون هالوژن و بازدارنده شعله

کابل HFFR

میتوان گفت هر جا که به علت شرایط محیطی، سطح بالاتری از ایمنی انسانها، دیگر جانداران و تجهیزات درخواست شود، میتوان از ویژگی یاد شده کابل HFFR استفاده نمود. همانطور که بیان شد، این خصوصیت در کابلها، مرتبط با جنس عایق و به ویژه روکش نهایی آنهاست. بنابراین، هر کابلی را میتوان به این نوع عایق و روکش مجهز کرد و آن را کابل بدون هالوژن و بازدارنده زبانه آتش برشمرد.

از میان کابلهایی که قابلیت تولید با ویژگی HFFR دارند، میتوان به موارد رایج زیر اشاره نمود:

  • کابلهای برق LV و MV با روکش HFFR
  • کابلهای کنترل و مدار فرمان با روکش HFFR
  • کابلهای ابزار دقیق با روکش HFFR
  • کابلهای اعلان حریق با روکش HFFR

با تغییر در آمیزه های ساخت عایق و روکش سیم و کابلها، میتوان بسیاری از ویژگیهای مکانیکی، حرارتی و شیمیایی آنها را دچار تغییر نمود. همچنین، برخی از این کمپوندها ذاتاً دارای برخی از ویژگیهای مدنظر کاربران هستند.

در برخی از کاربردها، صرفاً بازدارندگی در برابر انتشار شعله درخواست میشود و به سراغ مواد Flame Retardant میرویم. برای مصارفی دیگر، نیاز به کابلهای کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله خواهد بود و انتخاب روکش LSF-FR ضرورت پیدا میکند. و در بعضی مدارها، افزون بر مشخصات یاد شده، به خاصیت مقاومت در برابر آتش نیز نیاز خواهد بود و تمهیدی برای آن باید اندیشیده شود.

غرض از بیان این توضیحات، توجه دقیق به نیازها و الزامات طراحی و نصب کابلهاست تا بتوان بهترین و مناسبترین آنها را برگزید.

خرید و سفارش کابل HFFR

نظر به مقدار تقاضا و شرایط تولید، برخی از کابلهای یاد شده که دارای ویژگی HFFR هستند در زمان کوتاه آماده ارسال میشوند. گروهی دیگر نیز بر پایه سفارش مشتریان و حداقل متراژ قابل سفارشگذاری، به واحد تولید ارجاع میگردند.

این مجموعه، هم اکنون کابلهای افشان 0.6/1 کیلوولت دارای روکش HFFR قرمز را که مجهز به شیلد بافته شده مس قلع اندود و فویل آلومینیومی هستند، در سایزهای 1.5×2 و 1.5×3 میلیمتر مربع در زمان کوتاه تحویل مشتریان مینماید. همچنین کابل مخصوص اعلام حریق سایز 1.5×2 مفتولی مسی با روکش هالوژن فری، کم دود و فلِیم ریتاردنت، آماده عرضه است. اکثراً زمان تحویل کابل ابزار دقیق RE-2X(St)H مقاوم در برابر آتش و دارای روکش HFFR نیز با سایز 1.5×2×1، طولانی نخواهد بود. برای دیگر انواع کابل بدون هالوژن و مقاوم در مقابل گسترش شعله هم امکان تولید بررسی و نتیجه به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید.