سیم ارت سبز و زرد

غالباً منظور از سیم سبز و زرد، همان سیم ارت روکش دار (عایق دار) است که مطابق استانداردها با این رنگ از دیگر سیمها متمایز میگردد. در این مقاله بیشتر پیرامون این محصول خواهیم گفت.

سیم ارت چه رنگی است؟

سیم مفتولی ارت 19 لا

سیمهای ارتی که دارای عایق یا روکش هستند، از جمله سیم و کابلهایی میباشند که در استانداردها، رنگ خاصی برای آنها تعریف و تعیین شده است. در استانداردهای VDE, IEC/BS/EN 60446 و استاندارد ملی ایران شماره 1-607 تصریح شده است که ترکیب رنگ سبز و زرد ویژه سیمهای ارت است و منحصراً برای شناسایی این وایر یا رشته مربوط به ارت در کابلها به کار میرود.

در استاندارد 1-607 آورده شده که توزیع رنگ سبز و زرد باید به گونه ای باشد که در هر 15 میلیمتر طول سیم، یکی از آنها (سبز یا زرد) حداقل 30% و حداکثر 70% از سطح را بپوشاند و بقیه سطح عایق را رنگ دیگر پوشش دهد. همچنین رنگها باید به وضوح قابل تشخیص بوده و پاک نشوند.

برای سیمها یا کابلهای تک رشته در استاندارد 1-607 رنگ بندی ترجیحی بیان نشده؛ اما ترکیب زرد و سبز برای ارت منحصر گشته و همچنین رنگ آبی برای نول در نظر گرفته شده است. بر این اساس، در سیمکشیها میتوان از سیمهایی مانند قهوه ای و مشکی برای فاز استفاده نمود.

انواع سیم ارت روکش دار

قیمت سیم ارت روکش دار

گوناگونی سیمهای زمین یا ارت را میتوان بر پایه مشخصات فنی آنها بیان کرد. ما در اینجا بر پایه کلاس هادی و جنس عایق این دسته بندی را انجام میدهیم:

  • افشان مسی با عایق PVC و شناسه H05V-K یا H07V-K. سایزهای 0.5، 0.75، 1، 1.5، 2.5، 4، 6، سیم ارت 10، 16، 25، 35، 50، 70، 95 و 120 میلیمتر مربع
  • نیمه افشان مسی با عایق PVC و کد H07V-R در سایزهای 16×1 تا 120×1 میلیمتر مربع
  • افشان، مفتولی یا نیمه افشان مسی با عایق LSZH و کدهای شناسایی H05Z-K, H07Z-K, H05Z-U, H07Z-U و H07Z-R
  • مس افشان قلع اندود و عایق سیلیکونی با شناسه SIF و تحمل دمایی 60- تا 200+ سانتیگراد
  • سیم مسی با نوار میکا و عایق خود خاموش شونده و بدون هالوژن

ولتاژ نامی سیمهای ارت PVC و LSZH تا سطح مقطع 1 میلیمتر مربع برابر با 300/500 ولت است. برای سایزهای بیشتر از 1 میلی متر مربع برابر با 450/750 ولت میباشد.

فروش انواع سیم سبز و زرد

تا اینجا به معرفی سیم زرد و سبز پرداختیم و این که سیمی با این رنگ مختص سیستم ارتینگ است. به انواع این محصول هم اشاره کردیم. به اطلاع مخاطبین محترم میرسانیم که نامیرا کابل انواع سیم ارت مسی روکش دار را برای پروژه های گوناگون ساختمانی، صنعتی و حفاظتی ارائه مینماید.

📞