فروش انواع کابل Flame Retardant

به شما خواهیم گفت که منظور از کابل Flame Retardant چیست، چه ویژگیهایی دارد و چگونه میتوانید به آسانی این کابلها را تهیه بفرمایید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

برخی از واژه ها و گزاره هایی که به دنبال نام سیم و کابلها می آیند، به ویژگی مهمی از خصوصیات جانبی آنها اشاره دارند. همین عبارت انگلیسی «فِلِیم ریتادِنت» که بعد از کلمه کابل آمده است، ارتباطی با کارکرد اصلی آن ندارد؛ اما یک ویژگی مهم را درباره کابل بیان میکند.

کابل Flame Retardant چیست و چرا این ویژگی مهم است؟

کابل Flame Retardant

برابر پارسی این عنوان را میتوان «بازدارنده شعله» معرفی نمود. با همین لغات تا حدودی متوجه میشویم کابلی که دارای این ویژگیست، در صورتی که در معرض زبانه آتش قرار بگیرد، سبب انتشار آن و سرایت آتش سوزی به دیگر بخشهای کابل و محیط اطرافش نخواهد شد.

سیم و کابلهای برق در هر جایی که نیاز به انرژی الکتریسیته باشد، حضور دارند. از ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، رفاهی و آموزشی تا صنایع و معادن. مثلاً در ساختمانها، کابلها را از محلهای معین عبور میدهند و گویی تک تک اتاقها و طبقات را به هم وصل میکنند.

شاید چون سیم و کابلها بیشتر توکار نصب میشوند، حضور و اثر آنها زیاد به چشم نیاید. با یک تخمین میتوان گفت در هر 100 متر مربع ساختمان اداری، حدود 200 کیلوگرم کابل وجود دارد.

کابلها و سیستم الکتریکی ساختمانها به شرط استاندارد بودن و انتخاب و نصب درست، عاملی برای بروز آتش سوزی نخواهند بود. اما چون حضور گسترده ای در ساختمان دارند، میتوانند یک سوخت بالقوه برای آتش به شمار روند و سبب انتشار آن شوند.

خصوصیت Flame Retardant باعث میشود که در صورت بروز آتش سوزی، کابل به ابزاری برای گسترش آتش تبدیل نشود. با این ویژگی، از آسیب دیدن قسمتهای دیگر کابل که دور از شعله هستند و نیز از اشاعه آتش سوزی به دیگر بخشهای ساختمانها و اجسام مجاور کابلها، جلوگیری خواهد شد.

با توجه به آنکه روکش در کابل لایه بیرونی آن است، رفتار ماده به کار رفته در ساختش در مقابل شعله، باعث خواهد شد که ویژگی بازدارندگی انتشار شعله در یک کابل وجود داشته باشد یا نه.

استاندارد آزمون بازدارندگی گسترش شعله

استاندارد IEC 60332

IEC 60332 معروفترین استانداردیست که به منظور آزمایش کابلهای برق و فیبر نوری در وضعیت آتش سوزی به آن استناد میگردد. در بخشهای چندگانه این استاندارد، سیمهای عایقدار و کابلها در حالت عمودی و در محفظه هایی خاص به صورت منفرد یا چندتایی در معرض زبانه آتش قرار میگیرند. روش انجام این تستها متناسب با نوع و سایز کابلها دارای تفاوتهایی است. این آزمون جزئی از آزمونهای نوعی (تایپ تست) برای شماری از کابلها به شمار میرود.

برای مثال، در تست کابل منفرد (1-60332)، فاصله بالاترین نقطه سوخته سطح نمونه (کابل) از لبه پایین گیره نگهدارنده بالا و نیز فاصله پایینترین نقطه سوخته سطح نمونه از لبه پایین نگهدارنده بالا اندازه گیری شده و با مقادیر کمینه و بیشینه استاندارد مقایسه میگردد. در صورت تأیید نتایج آزمونها، ویژگی Flame Retardant بودن روکش کابل مورد آزمایش میتواند به عنوان یکی از مشخصات آن به مشتریان و کاربران ابراز گردد.

تفاوت میان Flame Retardant، Fire Resistant و LSZH

کابل Flame Retardant چیست

بیان این نکته مفید خواهد بود که Flame Retardant بودن، مفهومی مستقل از Fire Resistant و LSZH بودن است. مثلاً کابلهایی وجود دارند که دارای خصوصیت بازدارندگی انتشار شعله هستند؛ اما بدون هالوژن و کم دود نیستند. یا کابلهایی که حائز ویژگی LSHF میباشند؛ ولی مقاوم در برابر آتش یا ضد حریق نخواهند بود. و یا کابلهایی که همه این ویژگیها را با هم دارند.

برای روشن شدن بهتر موضوع، به چند مثال زیر توجه بفرمایید:

  • کابل در فضای داخل تأسیسات نصب خواهد شد. تراکم جمعیت وجود ندارد. کابل در مجاورت دماهای بالا قرار ندارد و ادامه عملکرد آن در شرایط بروز آتش سوزی ضروری نیست← ویژگی بازدارندگی گسترش شعله الزامی خواهد بود و نیازی به Fire Resistant بودن آن نیست.
  • کابلهایی که در ساختمانهای با تراکم جمعیت بالا، در تونلها و یا در کنار تجهیزات حساس نصب خواهند شد؛ اما بخشی از مدارهای اضطراری نیستند← Flame Retardant و LSZH یا FRNC= Flame Retardant Non Corrosive بودن کابلها مورد انتظار است؛ لکن مقاومت در برابر آتش ضروری نخواهد بود.
  • کابل در فضای داخل ساختمان است و جزئی از مدارهای اضطراری خواهد بود← تمامی ویژگیهای بازدارندگی انتشار شعله، Fire Resistance، کم دود و بدون هالوژن بودن کابل الزامی خواهد بود.

کابلهای Fire Resistant با شعله هایی که دمای بالاتری دارند و در مدت زمان بیشتری تست میشوند. در زمان آزمون، کابلها تحت ولتاژ بوده و در یک مدار الکتریکی قرار میگیرند تا جریان از آنها عبور کند. هدف از تولید این کابلها، ادامه عملکرد آنها پس از بروز آتش سوزی در مدت زمان معین است. مثلاً کابلهای اعلام حریق یا کابل مدارهای روشنایی اضطراری.

اما کابلهای مورد نظر که بازدارنده انتشار شعله هستند و با عنوان کابل FRT نیز شناخته میشوند، بدون ولتاژ و خارج از یک مدار تست میگردند. این تست عمومیت دارد و کابلهای گوناگون را با کاربردهای مختلف شامل میشود.

انواع سیم و کابل بازدارنده گسترش شعله

بسیاری از سیم و کابلهای زیر را میتوان با توانایی بازدارندگی انتشار شعله تولید نمود:

  • کابلهای برق
  • کابلهای کنترل
  • کابل FRT ابزار دقیق
  • کابل اعلان حریق
  • کابلهای کواکسیال
  • کابل های شبکه
  • سیم های برق و ارت روکشدار

برخی از آمیزه های ساخت عایق و روکش این سیم و کابلها، ذاتاً از این ویژگی برخوردار هستند. این مواد را اصطلاحاً «خود خاموش شونده» هم مینامند. گروهی دیگر نیز از طریق افزودن پایدارسازها یا تغییر در ترکیباتشان، به این مشخصه میرسند.

خرید کابل Flame Retardant

راهی آسان برای اعلام درخواست خرید کابلها با ویژگی بازدارنده گسترش زبانه آتش، برای مشتریان این گروه فراهم گشته است. از طریق ارتباط با واحد فروش این مرکز میتوانید فهرست کابل (های) مدنظر را ارسال بفرمایید تا جزئیات فنی (کاتالوگ یا دیتاشیت) و پیشنهاد مالی مناسب تقدیم شما شود.