صادرات سیم و کابل به ترکمنستان

پیرو فعالیتهای مجموعه نامیرا کابل در ارتباطات و فروشهای فرامرزی و در راستای تعاملات صورت گرفته با کشورهای منطقه و همسایه ایران، صادرات سیم و کابل به ترکمنستان آغاز شده و همکاری ما با شرکای تجاری در این زمینه تداوم مییابد.

همکاران و شرکای تجاری ما در موضوع صادرات

انواع کابل فشار قوی

مدیریت روابط با مشتریان و همکاران یک اصل مهم در مجموعه نامیرا کابل است. زمانی که سخن از صادرات به میان می آید نیز همین همکارایها و هم افزاییهاست که منجر به کسب موفقیتهای درخشان شده و میشود. همکاران ما در زمینه صادرات سیم و کابل در چند گروه زیر قابل معرفی هستند:

 1. مشتریان نهایی در کشور مقصد
 2. تاجران محصولات مرتبط با حوزه سیم و کابل در کشور مقصد
 3. تاجران ایرانی فعال در امر صادرات
 4. تولید کنندگان انواع سیم و کابل
 5. پیمانکاران فعال در پروژه های کشور مقصد

صادرات سیم و کابل به ترکمنستان

با توجه به روابط تجاری خوب ایران با ترکمنستان و نظر به همسایگی این دو کشور و موقعیت قابل توجه ترکمنستان در ارتباط دو منطقه مهم، بر آن شدیم که از توانمندیهای تولیدی و تجاری خود در زمینه صادرات سیم و کابل به ترکمنستان استفاده نماییم.

همواره مشتاق همکاری با افراد خبره و شرکتهای حرفه ای در ایران و کشورهای گوناگون و بازارهای بین المللی هستیم و این بار بخشی از توان و تمرکز خود را معطوف کشور ترکمنستان نموده ایم تا از این طریق با ارائه پیشنهادهای خوب، حمایت کننده فعالیتهای صنعتی، عمرانی و تجاری باشیم.

صادرات سیم و کابل به ترکمنستان

انواع سیم و کابل با قابلیت صادراتی

میتوان گروهها و رنجهای متنوعی از سیم و کابل را مطابق استانداردهای بین المللی و مورد قبول کشورهای مقصد طراحی و تولید نمود. برخی از انواع سیم و کابلی که تا کنون برای مقاصد صادراتی ارسال شده اند عبارتند از:

 1. سیم و کابلهای برق ساختمانی
 2. کابلهای برق صنعتی
 3. کابل برق فشار متوسط و کابل فشار قوی
 4. کابلهای مقاوم در برابر حرارت
 5. کابلهای ضد آتش
 6. انواع کابلهای آرموردار (زره دار)
 7. کابلهای تلفن و مخابراتی
 8. کابلهای کواکسیال
 9. کابلهای خودنگهدار
 10. انواع هادی هوایی آلومینیومی
 11. انواع کابل کنترل
 12. انواع کابل ابزار دقیق

📞