تفاوت کابل جوشکاری با کابل معمولی چیست؟

در این بخش، از دید فنی و استانداردهای طراحی و ساخت کابلها، به تشریح تفاوت کابل جوشکاری با کابل معمولی خواهیم پرداخت. نامیرا کابل اینجاست تا کابلهای مناسب را برای هر کاربرد ارائه نماید.

کابلهای مخصوص جوشکاری

همانطور که مستحضرید، کابلهای جوشکاری برای استفاده در دستگاههای جوشکاری به روش قوس الکتریکی (Arc welding) تولید میشوند. کار کابل جوش، اعمال ولتاژ تولید شده توسط دستگاه، میان الکترود جوشکاری و محل جوش برای ایجاد قوس و پس از آن تأمین جریان الکتریکی برای تداوم قوس ایجاد شده و انجام عمل جوشکاریست.

بر این اساس، متوجه میشویم که کابل جوشکاری اساساً یک کابل برق است؛ اما میان این کابل و کابلهای برق معمولی، تفاوتهایی وجود دارد.

هم اکنون نگاهی خواهیم داشت بر تفاوتهای مهمی که میان کابلهای جوشکاری با دیگر کابلهای برق یا کابلهای مشابه وجود دارد.

تفاوت کابل جوشکاری با کابل برق معمولی

تفاوت کابل جوشکاری با کابل معمولی

  • استاندارد کابل جوش: برای ساخت کابلهای جوشکاری، استاندارد مخصوص و متمایزی وجود دارد. استاندارد جهانی IEC 60245-6، استاندارد اروپایی EN 50525-2-81 و استاندارد ملی ایران به شماره 6-1926 مختص کابلهای جوشکاری با قوس الکتریکی به روش الکترود هستند.
  • رسانای کابل جوشکاری: بخش رسانای کابلهای جوشکاری منحصراً باید از نوع مس افشان نرم شده با انعطاف پذیری بالا باشد. حداکثر قطر مجاز هر رشته مفتول مسی در این نوع هادیها 0.21 میلیمتر تا سطح مقطع 95 میلیمتر مربع و 0.31 میلیمتر در سطح مقاطع 120 میلیمتر مربع و بالاتر است. این نوع رسانا، باعث افزایش انعطاف پذیری کابل خواهد شد؛ حتی از کابلهای برق افشان کلاس 5 نرمی و انعطاف بیشتری دارد.
  • روکش کابل جوش: غلاف یا روکش کابلهای جوشکاری حتماً باید از آمیزه لاستیکی (SE3) و یا آمیزه پلی کلروپرن (لاستیک مصنوعی نوع SE4 یا EM5) باشد. به کارگیری دیگر مواد مانند PVC در کابل جوشکاری مجاز نبوده و غیر استاندارد خواهد بود.

مشاهده فرمودید که مهمترین تمایز میان کابل جوشکاری با کابل معمولی، استاندارد تولید آن میباشد. در عنوان استاندارد، نام و کاربرد کابل بیان شده است.

رسانای این کابلها متشکل از تعداد زیادی مفتولهای نازک مسیست. کار جوشکاری چه به صورت دستی توسط تکنسین جوش انجام شود و چه به وسیله روباتهای جوشکاری، نیازمند انعطاف پذیری بالا در کابل متصل به الکترود جوشکاری خواهد بود. این نرمی و انعطاف توسط همین نوع هادی و استفاده از روکشهای لاستیکی ایجاد میشود.

روکش این کابلها تحمل حرارتی بالاتری دارد. این پایداری حرارتی موجب میشود که در برابر برخورد ذرات داغ حاصل از جوشکاری، مقاوم باشد. همچنین این روکش در مقابل سرما، روغنها، کشش، ضربه و سایش از مقاومت خوبی برخوردار است. این ویژگیها نیز سبب افزایش طول عمر و دوام کابل مخصوص جوشکاری در محیط های پر تنش صنعتی و کارگاهی خواهند شد.