کابل کواکسیال بدون فویل

کابل کواکسیال بدون فویل آلومینیومی عنوانیست که از سوی مشتریان برای تمایز کابلهایی از این گروه که دارای شیلد بافت مسی با مقدار پوشش بالا هستند، استفاده میشود.

منظور از کابل کواکسیال بدون فویل چیست؟

کابل کواکسیال بدون فویل

دو روش رایج در صنعت کابل برای محافاظت الکترواستاتیکی و الکترومغناطیسی، یکی به کارگیری فویل آلومینیومی و دیگری استفاده از شیلد بافته شده است. در کابلهای کواکسیال نیز یک یا هر دوی این شیوه ها به کار میرود.

برخی از تولید کنندگان کابل آنتن تلویزیون، برای کاهش قیمت تمام شده محصول، به جای شیلد مسی از فویل آلومینیومی به تنهایی یا به همراه بافت مسی که مقدار رشته ها و سطح پوشش کمتری دارد، استفاده میکنند. بنابراین هنگامی که مشتریان به دنبال کابل کواکسیال بدون فویل هستند، غالباً مقصودشان کابلیست که دارای شیلد از نوع بافت مسی میباشد. این محصول را با نام کابل کواکسیال تمام مس یا صادراتی نیز میشناسند.

انواع کابل Coaxial بدون فویل آلومینیومی

کابل کواکسیال تمام مس

  1. 4.5C-2V با یک شیلد از مس خالص بافته شده؛ ویژه آنتنهای تلویزیون دیجیتال
  2. RG59 با هادی مرکزی مس مفتولی خالص و شیلد بافت مسی
  3. RG11 با مغزی مس نیمه افشان و شیلد مسی
  4. RG58 با رسانای مرکزی از جنس مس قلع اندود انعطاف پذیر و شیلد بافته شده از همین جنس
  5. 2.5C-2V با مغزی و شیلد مسی ویژه کاربردهای مخابراتی

اینها نمونه های پر مصرف کابل هم محور فرکانس بالا بودند که دارای شیلد یا اسکرین از جنس مس یا مس قلع اندود بافته شده هستند. کابلهای دیگری از این دست نیز وجود دارند.

وظیفه شیلد در کابلهای کواکسیال

حال که راجع به دو نوع شیلد در کابلهای کواکسیال سخن به میان آمد، بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که اساساً غرض از ایجاد این بخش در کابل کواکسیال چیست. به شکل خلاصه، دو هدف زیر از ایجاد شیلد در یک کابل فرکانس بالای هم محور دنبال میشود:

  1. جلوگیری از تابش یا انتشار امواج عبوری از رسانای مرکزی کابل به بیرون
  2. محافظت از سیگنالهای گذرنده از کابل در برابر تداخلات حاصل از امواج محیط بیرون از کابل

با این وصف، هر چه قدر طراحی کابل کواکسیال دقیقتر باشد و بخش شیلد آن (اعم از فویل یا بافت یا هر دو) درصد پوشش بیشتری داشته باشند، انتظار میرود عملکرد کابل بهتر باشد. در کنار این، نمیتوان تأثیر جنس اجزای تشکیل دهنده کابل، نحوه برقراری اتصالات و روش کابلکشی را در کیفیت کار آن نادیده گرفت.

کابلی که تمامی فرآیندهای انتخاب مواد اولیه و تولید آن منطبق با استانداردها باشد، قابل اطمینان خواهد بود. کیفیت عملکرد و طول عمر این کابلها نیز تحت شرایط بهره برداری تعریف شده، تضمین پذیر است.

فروش کابل کواکسیال بدون فویل

با این پیش فرض که نگاه نامیرا کابل به موضوع تأمین محصولات، یک دید تخصصیست؛ از معرفی و فروش محصولی که اطمینان از کیفیت ساختش وجود نداشته باشد، خودداری میکند. در زمینه فروش کابل کواکسیال نیز همین نگاه وجود دارد. نتیجه این اقدام، رضایت حداکثری مشتریان از کابلهای ارائه شده است.