سیم خودرویی در خودروهای برقی

نقش کابلها و سیمهای برق در اتومبیلها و دیگر وسایل نقلیه الکتریکی، بیش از خودروهای بنزینی است. در این بخش راجع به سیم خودرویی در اتومبیلهای برقی خواهیم گفت.

سیم خودرویی چیست؟

قیمت سیم خودرویی

گاهی گروه بندی سیم و کابلهای برق با توجه به نوع کاربری آنها صورت میگیرد. زمانی که از سیم خودرویی یا Automotive Wires سخن به میان می آید، متوجه میشویم این نوع محصول در سیمکشی خودروها کاربرد دارد.

از جمله کاربردهای این سیمها در اتومبیلهای برقی، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدارهای راه اندازی
 • مدارهای کنترل
 • مدارهای سیگنال
 • مدارهای شارژر
 • مدارهای روشنایی و تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری

شرایط داخل خودروها ایجاب مینماید که این سیمها از ویژگیهای خاصی برخوردار باشند تا بتواند به خوبی وظیفه خود را انجام دهند.

ویژگی های Automotive wires

خصایص مهمی که از یک سیم برق در خودروهای الکتریکی انتظار میرود عبارتند از:

 1. هدایت الکتریکی بالا: همچون دیگر انواع سیم و کابل برق، برای عبور جریان الکتریکی با افت ولتاژ اندک و بدون افزایش دمای هادی و عایق از حد مجاز، خلوص و کیفیت ساخت رسانای به کار رفته در سیم بسیار مهم است.
 2. انعطاف پذیری: تا خم کردن آن به راحتی انجام شد و وایرینگ در فضای محدود و ایجاد دسته سیم، آسان باشد.
 3. پایداری دمایی: درست است که ایجاد گرما در اتومبیلهای برقی کمتر از خودروهای با موتور درون سوز خواهد بود؛ اما گرم شدن الکتروموتورها و حرارت برخواسته از باتریها ایجاب مینماید که سیم و کابلها از پایداری حرارتی مناسبی برخوردار باشند.
 4. قطر نهایی کاهش یافته: اساساً یکی از نقاط تمایز اکثر سیمهای خودرویی با دیگر انواع سیم برق، ضخامت کمتر عایق آنهاست. فضای محدود داخل خودروها و محلهای عبور دسته سیمها، نیاز به چنین سیمهایی را باعث میشود. عایق این سیمها ضخامتی متناسب با ولتاژ کارشان خواهد داشت.

در تولید سیمهای برق خودرویی، اغلب از رسانای استرند شده مسی و عایق از جنس پی وی سی مخصوص و یا آمیزه های کراسلینک شده استفاده میگردد.

استاندارد سیم برق خودرویی و کابل خودرویی

انواع سیم خودرویی

 1. ISO 6722
 2. ISO 19642
 3. استانداردهای تولید کنندگان مطرح خودرو در جهان