فروش انواع هادی هوایی آلومینیومی

هادی هوایی آلومینیومی همان سیم هایی هستند که در خطوط هوایی انتقال و توزیع برق به کار میروند. طرح فروش این محصولات دربرگیرنده هادیهای آلومینیوم آلیاژی و تقویت شده با فولاد است.

یک محصول برای این که جنبه تجاری پیدا کرده یا به تولید انبوه برسد، باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد. درباره محصولات صنعت سیم و کابل نیز همین نکته مصداق دارد. هادی هوایی آلومینیومی در طول سالهای گذشته با شکلهای متنوعی تولید و در صنعت برق به کار گرفته شده است. مزیتهای این محصول به میزانی بوده که بر معایب آن بچربد.

هادی هوایی چیست؟

هادی ACSR/AW

منظور از هادی هوایی در اینجا سیمهایی هستند که در شبکه های هوایی تبادل انرژی الکتریسیته به کار میروند. به وسیله تیرها و تاورها (دکلها) فاصله ایمنی و الکتریکی این سیمها از زمین حفظ میشود. در گذشته و به ویژه در خطوط فشار ضعیف و متوسط از فلز مس در ساخت هادیهای هوایی استفاده میشد؛ لکن امروزه آلومینیوم سهم عمده ای در این زمینه دارد.

انواع هادیهای هوایی بر پایه Al

  1. هادی تمام آلومینیومی: All Aluminium Conductor or AAC
  2. هادی آلومینیوم آلیاژی: All Aluminum Alloy Conductor or AAAC
  3. هادی آلومینیومی تقویت شده با آلومینیوم آلیاژی: Aluminum Conductor Alloy Reinforced or ACAR
  4. هادی آلومینیومی تقویت شده با فولاد: Aluminium Conductor Steel Reinforced or ACSR

البته در سالهای اخیر شکلهای دیگری از هادیهای هوایی آلومینیومی نیز طراحی و تولید شده اند؛ ولی در اینجا به نمونه های پر کاربرد آنها اشاره شد.

فروش هادی هوایی آلومینیومی

غالباً برنامه ها و طرحهای فروش بر دو پایه توانمندیهای تولیدی از یک سو و نیاز و خواست بازار از سمتی دیگر تدوین و اجرا میشوند. همان طور که اشاره شد و مستحضرید، تنوع در سیمهای هوایی آلومینیومی وجود دارد؛ اما هم اکنون تمرکز مجموعه ما بر تأمین و فروش هادیهای آلومینیومی با مغزی فولادی و هادیهای آلومینیوم آلیاژیست. دیگر انواع هادیها مطابق با سفارش و مذاکره قابل تأمین خواهند بود.