هادی AAC | هادی هوایی تمام آلومینیومی

انواع هادی AAC با توجه به ویژگیهای مکانیکی و الکتریکیشان در برخی از خطوط هوایی و نیز پستهای انتقال برق به کار میروند. در ادامه راجع به همین ویژگیها و مشخصات این هادیها خواهیم گفت.

هادی AAC چیست؟

کلمه اختصاری AAC برگرفته از سرواژه های All Aluminium Conductor و به معنای «هادی تمام آلومینیومی» است. از این نام متوجه میشویم که بر خلاف هادیهایی مثل ACSR یا AAAC، در هادیهای AAC تنها از فلز آلومینیوم خالص استفاده شده است. به بیان دیگر این سه حرف نماد هادی تمام آلومینیومی به شمار میرود.

این محصول از به هم تابیدن مفتولهای آلومینیوم سخت با کمینه خلوص 99.7% با قطرهای مختلف برای دستیابی به سطح مقطع مورد نظر، تشکیل یافته است. تعداد این مفتولها هفت، نوزده، سی و هفت، شصت و یک و یا نود و یک رشته خواهد بود.

مزایای هادی تمام آلومینیومی

هادی AAC

  • هدایت الکتریکی بهتر در مقایسه با هادیهای آلومینیومی با مغزی فولادی
  • سبکتر از هادیهای هوایی مسی و ACSR
  • ارزانتر از هادی هوایی مسی و هادیهای آلومینیوم آلیاژی
  • مقاوم در برابر خوردگی

معایب هادیهای تمام آلومینیومی

  • استحکام مکانیکی کمتر از هادیهای AAAC و ACSR
  • هدایت الکتریکی کمتر به نسبت هادی مسی

با در نظر گرفتن مزیتها و معایب هادیهای AAC، از آنها در شبکه هوایی برق مناطق آلوده، صنعتی و سواحل دریا که استحکام بیشتری در برابر خوردگی نیاز است، در خطوط با اسپن کوتاه مانند خطوط داخل شهرها که استحکام مکانیکی و کششی بالا نیاز نخواهد بود و نیز برای برقراری ارتباط تجهیزات در سوئیچ یاردها استفاده میگردد. البته سهم این هادیها در خطوط هوایی برق، کمتر از هادیهای آلیاژی و هادیهای تقویت شده با فولاد است.

سایزهای هادی AAC

هادیها یا در اصطلاح عمومی سیمهای هوایی تمام آلومینیومی، بر اساس سطح مقطع یا نامگذاری دسته بندی میگردند. منطبق با استاندارد آلمانی DIN، سطح مقطع هادی به میلیمتر مربع، معیاری برای تمایز انواع آن است. مشخصات سایزهای مختلف هادی تمام آلومینیومی سازگار با استاندارد یاد شده را، شامل سطح مقطع، تعداد و قطر مفتولها، قطر نهایی، وزن تقریبی، حداکثر مقاومت الکتریکی و بیشینه جریان مجاز، در جدول زیر مشاهده میفرمایید:

سایزهای هادی تمام آلومینیومی

سایز بندی های دیگری نیز بر پایه استانداردهای ASTM B 231, IEC 61089, BS EN 50182 و BS 215 برای این هادیها وجود دارد که قابل سفارش گذاری برای تولید خواهند بود.