کابل آلومینیومی زمینی 16*4

کابل آلومینیومی 16*4 برای نصب زمینی طراحی و تولید شده است. این کابل با دارا بودن 4 رشته به سطح مقطع 16 میلیمتر مربع قابلیت استفاده در خطوط ولتاژ پایین سه فاز را داراست.

با در نظر گرفتن ظرفیت آمپری و افت ولتاژ در مسافت مشخص، کابل 16*4 آلومینیومی پاسخگوی بسیاری از مصارف انرژی الکتریسیته خواهد بود. همین نکته سبب شده که این سایز از کابل آلومینیوم زمینی به عنوان کابلی پر تقاضا و پر فروش شناخته شود.

کابل آلومینیومی 16*4

کابل آلومینیومی 16*4

در تولید کابلهای آلومینیومی زمینی با ولتاژ اسمی 0.6/1 کیلو ولت، از عایق XLPE یا PVC و روکشی از جنس PVC استفاده میگردد. اگر فرض کنیم عایق XLPE بوده و کابل در زمین با دمای 15 درجه سانتی گراد نصب شده باشد؛ آنگاه ظرفیت آمپری کابل آلومینیومی 16*4 در حدود 90 آمپر خواهد بود. البته برای جلوگیری از ازدیاد افت ولتاژ، در مسافتهای بیشتر باید جریان کمتری از کابل عبور نماید.

بر این اساس و با در نظر گرفتن مسافت و افت ولتاژ مجاز، کابل آلومینیومی 16*4 زمینی میتواند 63 آمپر را در فاصله 75 متری، 32 آمپر را در مسافت 150 متر، 25 آمپر را در فاصله 200 متر و 16 آمپر سه فاز را در مسافت 300 متری تحویل بدهد. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که کابل 16 آلومینیومی میتواند جانشین کابل 10 مسی مفتولی شود.

آیا کابلهای آلومینیومی زمینی، مطمئن هستند؟

این پرسشیست که بارها از مشتریانمان شنیده ایم. پاسخی را که در مکالمات و گفت و گوهای خصوصی به خریداران میگوییم، در اینجا نیز بیان میکنیم. چنانچه کابل آلومینیومی با در نظر گرفتن نکات زیر انتخاب و نصب شود، جواب مثبت خواهد بود و کابل آلومینیومی همانند کابل مسی کار خواهد کرد؛ و اما نکات:

  1. کابل مطابق با استانداردهای رسمی تولید شده باشد.
  2. سطح مقطع یا سایز کابل آلومینیومی مطابق با ظرفیت آمپری، فاصله مصرف کننده از نقطه انشعاب و شرایط محیطی انتخاب گردد.
  3. کابل آلومینیومی انتخاب شده، از مواد اولیه استاندارد و مرغوب، چه در بخش هادی آلومینیومی و چه عایق و روکش، تولید شده باشد.
  4. در نصب کابل، اصول کابل کشی رعایت شود.