کابل کواکسیال 3C-2V با کاربرد مخابراتی

در این بخش، پیرامون کابل کواکسیال 3C-2V مخصوص کاربردهای مخابراتی به گفت و گو خواهیم پرداخت و از روش تهیه آن به شما خواهیم گفت.

نگاهی بر کد کابل

این کابل کواکسیال بر طیق استاندارد ژاپنی شماره C-3501 نشانه یا نامگذاری شده است. کد 3C-2V نمایانگر مفاهیم زیر خواهد بود:

  • 3 : قطر میانگین بر روی دی الکتریک با یکای میلیمتر.
  • C : معرف امپدانس مشخصه کابل است که برابر با 75 اُهم خواهد بود.
  • 2- : این عدد معین کننده سرشت دی الکتریک کابل است که PE میباشد.
  • V : به تعداد شیلد اشاره دارد که حرف V یعنی کابل تک شیلد است.

گفتنیست که نوع ویژه کاربردهای مخابراتی این کابل، بر اساس استانداردهای شرکت مخابرات ایران (TCI) تولید میگردد.

جزئیات بیشتر از کابل کواکسیال 3C-2V

کابل کواکسیال 3C-2V مخابراتی

رسانای مرکزی کابل 3C-2V از مس ناب تک مفتولی به قطر 0.5 میلیمتر ساخته شده است. بیشینه مقاومت الکتریکی DC این هادی در دمای 20+ سلسیوس، 91.4 Ω/Km خواهد بود. دی الکتریک یا عایق کابل از جنس پلی اتیلن جامد میباشد. قطر اندازه گیری شده بر روی عایق برابر با 3.1 میلیمتر است. شیلد کابل به شکل بافت از رشته های مسیست.

روکش نهایی کابل از PVC به ضخامت نامی 0.8 میلیمتر ساخته شده و به رنگ مشکی خواهد بود. قطر اسمی نهایی این محصول 5.4 میلیمتر است. همچنین وزن تقریبی کل برابر با 42 کیلوگرم/کیلومتر خواهد بود. به امپدانس مشخصه کابل اشاره شد؛ اما ظرفیت خازنی آن برابر با 3±67 نانو فاراد/کیلومتر میباشد. مقدار تضعیف سیگنال نیز در فرکانس 10 MHz عددی نزدیک به 42 dB در هر 1000 متر اندازه گیری شده است.

از تفاوتهای میان کابل کواکسیال 3C-2V مخابراتی با نوع به کار رونده آن در مصارفی مانند آنتن تلویزیون، میتوان به تراکم و درصد پوشش بیشتر شیلد بافته شده در نوع مخابراتی اشاره نمود. بر این اساس، قطر بیرونی و وزن نهایی کابل مخابراتی نیز بیشتر خواهد شد. رنگ روکش نهایی کابل برای کاربرد مخابراتی اغلب مشکیست؛ اما در نوع مناسب TV معمولاً سفید رنگ تولید میشود.

خرید کابل 3C-2V مخابراتی

برای خرید کابل کواکسیال معرفی شده، راهی ساده به حضور شما مخاطب گرامی پیشنهاد میشود. برقراری ارتباط با واحد فروش نامیرا کابل از طریق تماس تلفنی یا ارسال درخواست از مسیرهای اینترنتی، شما را از رفت و آمدهای غیر ضروری بی نیاز مینماید. پیشنهاد محصول و قیمت از همین طریق به آگاهی شما رسیده و پس از ثبت درخواست خرید و انجام کارهای مالی، امور مربوط به آماده سازی و ارسال کابل پیگیری میشود.