قیمت کابل برق 3 فاز آلومینیومی و مسی

میتوان با مقایسه قیمت کابل برق 3 فاز آلومینیومی و مسی و در نظر گرفتن پارامترهای فنی هر پروژه، بهترین گزینه را انتخاب نمود. برای رسیدن به این انتخاب در کنار شماییم.

بیشتر تجهیزات، دستگاهها و ماشین آلات صنعتی، سه فاز هستند. بسیاری از مجتمعهای مسکونی، آموزشی، تجاری، اداری و رفاهی نیز توسط کابلهای سه فاز تغذیه میشوند. از طرفی، در اکثر این کاربریها مصرف کننده های تکفاز هم وجود دارند. به همین دلیل است که کابلهای چهار رشته سهم بیشتر سفارشهای مربوط به کابل برق 3 فاز را به خود اختصاص داده اند.

انواع کابل برق 3 فاز

قیمت کابل برق 3 فاز

  1. کابل مسی افشان 3، 4 و 5 رشته
  2. مسی مفتولی و نیمه افشان 3، 4 و 5 رشته
  3. مسی افشان و مفتولی 3.5 رشته با هادیهای گرد و سکتور
  4. کابل آلومینیومی سه و نیم، چهار و پنج رشته
  5. کابل زره دار مسی سه فاز

مقایسه قیمت کابل برق 3 فاز

همان طور که مطلع هستید، قیمت کابلهای برق تابعی از نوع، سایز و جنس اجزای تشکیل دهنده آنهاست. کیفیت ساخت و برند یا مارک کابل برق هم در تفاوت قیمتها نقش خود را دارد. پس از انتخاب سایز مناسب، مشتریان میتوانند با نگاهی دقیق و دوراندیشانه، کابل مناسب را برگزینند.

کابل برق 3 فاز آلومینیومی
قیمت کابل برق 3 فاز مسی و آلومینیومی بسته به نرخهای روز این دو فلز متفاوت خواهد بود؛ اما در کابلهای فشار ضعیف (0.6/1 کیلو ولت) غالباً نسبت یک سومی تا یک پنجمی دیده میشود. این بدان معناست که مثلاً قیمت کابل 25+50×3 آلومینیومی یک چهارم قیمت کابل 16+25×3 مسی میباشد؛ در حالی که هر دو ظرفیت آمپری و افت ولتاژ مشابه در تغذیه بار یکسان خواهند داشت.

نحوه آگاهی از قیمت کابلها

با هدف پیشنهاد قیمت به تناسب خواست مشتری و کمیت سفارش، متقاضیان همه انواع کابل برق، به ویژه کابل سه فاز مسی و آلومینیومی میتوانند به آسانی و از مسیر برقراری ارتباط با واحد فروش از قیمتها اطلاع یافته و با دانستن رابطه میان کیفیت ساخت و قیمت کابلها، برای خرید بهتر تصمیم بگیرند.