کاربرد کابل زره دار چیست؟

کابل زره دار چیست؟ هدف از طراحی و تولید کابلهای برق، کنترل و مخابراتی زره دار چیست؟ این کابلها چه ویژگیهایی دارند و چه زمان کاربرد و استفاده از آنها ضرورت مییابد؟

گروهی از کابلها هستند که در معرفی یا شناسایی آنها از واژه زره دار، آرمردار یا مسلح استفاده میگردد. در اینجا میخواهیم درباره این کابلها بیشتر به شما بگوییم.

کابل زره دار چیست؟

کاربرد کابل زره دار چیست؟

کابلی را که در ساختار یا اجزای تشکیل دهنده آن لایه یا بخشی با هدف افزایش استحکام مکانیکی به کار رفته باشد، میتوان زره دار و مسلح نامید. این لایه میتواند به شکل مفتول (سیم) یا نوار از جنس فولاد گالوانیزه، آلومینیوم و موارد مشابه دیگر باشد.

این جزء در کابل، از آن در برابر تنشها، ضرب دیدگی و فشارهای مکانیکی خارجی محافظت میکند. به بیان دیگر، کابل زره دار قابلیت نصب در محیطی که در معرض نیروهای خارجی آسیب رسان است، خواهد داشت.

انواع کابل زره دار کدامند؟

همان طور که در ابتدا بیان شد، کابل زره دار میتواند کاربریهای گوناگونی داشته باشد؛ یعنی کابل برق، فرمان، ابزار دقیق و کابل مخابراتی را میتوان به شکل زره دار تولید نمود. از طرفی جنس و شکل بخش زره نیز عاملی برای تمایز این محصولات است. در ادامه به انواع کابل برق زره دار اشاره میشود:

  1. کابل فشار ضعیف با زره سیمی (مفتولی) : NYRY و N2XRY
  2. فشار ضعیف با زره نواری: NYBY و N2XBY
  3. کابل فشار متوسط با زره سیمی: N2XSYRY ، NA2XSYRY ، N2XSEYRY و NA2XSEYRY
  4. فشار متوسط با زره نواری: N2XSYBY ، N2XSEYBY ، NA2XSYBY و NA2XSEYBY
  5. کابلهای چند رشته با زره فولادی SWA و STA
  6. تک رشته با زره آلومینیومی AWA و ATA

کابل با زره نواری

کابل زره دار کجا به کار میرود؟

در هر محیط و مکانی که شرایط مخل سلامت فیزیکی کابلها وجود دارد؛ ممکن است استفاده از نوع زره دار آنها ضرورت یابد. مواردی مانند: گذر ماشینهای سنگین و فوق سنگین از محل دفن کابل، وجود جانوران جونده و دیگر تنشهای مکانیکی مضر، ما را بر آن میدارد تا با انتخاب کابلی مقاوم، تداوم عملکرد صحیح آن را تضمین نماییم.

برای خرید کابل زره دار فشار ضعیف و فشار متوسط میتوانید با تیم فروش ارتباط برقرار نمایید.

قطر و ضخامت زره در کابل فشار ضعیف زره دار

در جدول زیر قطر نامی سیمهای به کار رفته در بخش زره کابلهای فشار ضعیف آرموردار را بر اساس قطر تقریبی کابلها در لایه زیر زره بر اساس استاندارد ملی 1-3569 ملاحظه میفرمایید:

قطر نامی سیمهای زره در کابلهای زره دار

و جدول زیر ضخامت ورق فولادی یا آلومینیومی را در کابل های 0.6/1 کیلو ولت با زره نواری نشان میدهد:

ضخامت نوار زره در کابل آرموردار