کابل فرمان با روکش سیلیکونی

مطابق نیاز و سفارشهایی که برای کابل فرمان انعطاف پذیر و مقاوم در برابر حرارت وجود دارد، استفاده و معرفی کابل با روکش سیلیکونی یک گزینه مناسب به شمار می آید.

تطابق شرایط محیطی و مکانی نصب کابل با قابلیتها و محدودیتهای فیزیکی و شیمیایی اجزای تشکیل دهنده آن یک اصل بسیار مهم در انتخاب و به کارگیری است. در طراحیها و محاسبات علاوه بر لحاظ نمودن کمیات الکتریکی، به دیگر شرایط تأثیر گذار بر عملکرد کابل فرمان نیز توجه میگردد. به همین دلیل است که با معرفی و عرضه کابل با روکش سیلیکونی، هدفِ پاسخگویی مناسب به بعضی از کاربریها دنبال میشود.

ویژگیهای بارز عایق و روکش سیلیکونی بر فعالان عرصه تولید کابل و صنعتگران آشکار است. قابلیتهایی همچون پایداری حرارتی و انعطاف پذیری بالا برای این ماده نارسانای الکتریسیته وجود دارد. بدیهی است هنگامی که چنین ویژگیهایی برای کابل فرمان و کنترل مدنظر باشد، استفاده از کابل با روکش سیلیکونی یک پیشنهاد مطلوب خواهد بود. این کابل با تعداد رشته های متنوع و سطح مقاطع استاندارد به صورت شیلددار یا بدون شیلد قابل تأمین و عرضه است.