کابل زمینی آلومینیومی فشار ضعیف و متوسط

کابل زمینی آلومینیومی امروزه هم در سطوح ولتاژی فشار ضعیف و هم فشار متوسط تولید و عرضه میگردد. نکات متعددی در مورد این گروه از کابل های برق وجود دارد. توجه به این نکات لازمه بهره مندی از مزایای کابلهای آلومینیومی خواهد بود.

به بیان دیگر، آشنایی با ویژگیهای این محصولات موجب میگردد از معایب و اشکالات احتمالی جلوگیری به عمل آید. در این صورت است که مزایای کابل آلومینیومی بیشتر و کامل تر جلوه خواهد نمود. موضوع این بخش، پیرامون کابل زمینی آلومینیومی است. چه خوب که نخست به این سوال پر تکرار بپردازیم که:

کابل زمینی چیست؟

کابل زمینی آلومینیومی

صرف نظر از نوع کابل، هر کابلی را که قابلیت نصب مستقیم در زیر خاک داشته باشد، میتوان کابل زمینی نام نهاد. این قابلیت با توجه به مشخصات اجزای تشکیل دهنده کابل و یا وجود بخشهای اضافی در آن ایجاد میگردد. این محصولات را با عناوین دیگری مانند کابل زیر زمینی، کابل خاکی و کابل دفنی نیز میشناسند.

انواع کابل زمینی آلومینیومی

این کابلها را میتوان بر پایه معیارها و فراسنجهای مختلفی دسته بندی نمود. مهمترین آنها، ولتاژ اسمی (نامی) است. از این منظر، کابل فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی عناوین انواع کابل آلومینیومی زمینی خواهند بود. همان طور که میدانید عنوان فشار ضعیف برای ولتاژهای تا 1000 ولت به کار میرود. فشار متوسط معرف ولتاژ بیش از 1000 ولت تا 35000 ولت (35 کیلو ولت) است. برای کابلهایی با ولتاژ اسمی بیشتر از 35 کیلو ولت وارد گروه فشار قوی خواهیم شد.

قیمت کابل آلومینیومی

برای این کابلها، قیمت برجسته ترین مزیت است. قیمت پایین تر آلومینیوم نسبت به مس نکته ایست که به شدت خودنمایی میکند. توجه به ظرفیت آمپری هر سایز کابل آلومینیومی، مسافت و الزامات نصب، در انتخاب آن بسیار حائز اهمیتند. در بین کابلهای زمینی آلومینیومی نیز سطح مقطع و تعداد رشته ها سبب تفاوت قیمت میشود. این کابلها به صورت تک رشته، 2 رشته، 3.5 رشته (سه و نیم سیمه)، چهار رشته و پنج رشته در گروه LV و تک هسته یا سه هسته در گروه MV به فروش میرسند.