کابل سیلیکونی مقاوم در برابر آتش

با به کارگیری گریدهای ویژه عایق سیلیکونی در ساخت کابل، خاصیت مقاوم بودن در برابر آتش به آن اضافه و برای کار در چنین شرایطی مناسب سازی میگردد.

در حالت پیش فرض، عایق سیلیکون ماده ای مقاوم در برابر سرما و گرما معرفی میشود و در جداول مقایسه عایقهای الکتریسیته که در ساخت سیم و کابل به کار میروند، به این ویژگی اشاره میگردد. در کنار این، هالوژن فری و کم دود بودن نیز از دیگر خصوصیات سیلیکون است.

عایق و روکش سیلیکونی گریدها و دسته بندی های متفاوتی دارد که در مشخصات فیزیکی و شیمیایی تفاوتهایی با هم دارند. چنانچه بخواهیم کابل فراتر از مقاومت در برابر گرما، توانایی ادامه کار را برای زمان معین در وضعیتی که در معرض شعله مستقیم آتش است داشته باشد، چندین گزینه به ذهن میرسد.

یکی از موارد پیشنهادی استفاده از آمیزه عایقی سیلیکونی ویژه ای است که تحمل دماهای بالاتر را دارد. به کارگیری این نوع سیلیکون ضمن برآورده کردن نیاز به استقامت حرارتی بالا، انعطاف پذیری را هم برای کابل حفظ مینماید. مطابق استانداردهای IEC, BS و EN این نوع از کابلهای سیلیکونی که با عنوان مقاوم در برابر آتش یا شعله هم شناخته میشوند، پس از طی فرآیند تولید، با شعله دما بالا  تحت ولتاژ و جریان تست میگردند.

کابلهای یاد شده، زمانی از چنین آزمونی تأیید کیفی دریافت خواهد نمود که در مدت زمان تعریف شده در معرض آتش و پس از آن، همچنان یکپارچگی خود را حفظ نموده و جریان الکتریکی را از خود عبور دهد.