کابل آلومینیومی بجای کابل مسی

مزایای کابل آلومینیومی سبب شده که بحث استفاده از آن بجای کابل مسی مطرح شود. حال باید دید برای چه نوع کاربردی استفاده از کابل برق آلومینیومی بجای کابل مسی مجاز است، این انتخاب چه مزایایی دارد و در مورد آن به چه نکاتی باید توجه نمود؟

جنس رسانای کابلهای برق

مدتهاست که در تولید گروهی از کابلهای برق، در کنار هادی مسی از فلز آلومینیوم هم استفاده میگردد. نخست باید ببینیم استانداردهای رسمی استفاده از هادی آلومینیومی را برای چه نوع کابلهایی مجاز برشمرده اند.

کابل نیمه افشان مسی و آلومینیومی

آلومینیوم به شکل مفتولی و چند مفتولی (هادی کلاس 1 و 2) در کابلهای زیر به کار میرود:

  1. کابل قدرت (زمینی) فشار ضعیف با سطح مقطع 10 میلیمتر مربع و بالاتر و کابلهای فشار متوسط و قوی
  2. کابلهای هوایی توزیع برق به صورت خودنگهدار یا فاصله دار باز هم در رده ولتاژی فشار متوسط و ضعیف

بدین ترتیب متوجه میشویم استفاده از آلومینیوم در تولید سیم و کابلهای برق ساختمانی، سیم و کابل افشان، کابلهای کنترل و مخابراتی مجاز نیست.

کابل آلومینیومی بهتر است یا مسی؟

در فایل صوتی زیر به این سوال که کابل آلومینیومی بهتر است یا مسی و این که در چه کاربردهایی مجاز به استفاده از فلز آلومینیوم در صنعت سیم و کابل هستیم، پاسخ داده شده است. توضیحات این فایل بسیاری از دغدغه های شما را رفع خواهد نمود.

حال ببینیم چه مزیت یا مزایایی ما را به سمت انتخاب کابل قدرت آلومینیومی در کاربردهای یاد شده سوق میدهد:

  1. قیمت کابل آلومینیومی: دلیل اول، قیمت است. قیمت حدود یک چهارمی آلومینیوم نسبت مس، عامل جذابی به شمار می آید.
  2. وزن کابل آلومینیومی: ویژگی دیگر کابلهای آلومینیومی سبک بودن آنها در مقایسه با کابلهای مسی است که در جابه جایی، کابل کشی زمینی و طراحی مکانیکی خطوط هوایی موجب کاهش هزینه ها و آسانی کار خواهد شد.

نکات مهم در جایگزینی کابل آلومینیومی

  • سطح مقطع کابل آلومینیومی باید حداقل 1.6 برابر کابل مسی باشد.
  • در نقاط اتصال کابل آلومینیومی به شینه ها و باسبارهای مسی حتماً از کابلشوهای بی متال (بای متال= دو فلز) استفاده شود تا از خوردگی جلوگیری گردد.
  • در ساخت کابل از عایق و روکش مرغوب و ابعاد سازگار با استاندارد استفاده شده باشد. این موضوع تأثیر مهمی در دوام و طول عمر کابل دارد.
  • آلومینیوم به کار رفته در تولید کابل از خلوص بالایی برخوردار باشد؛ حداقل 99.5 درصد.