پخش انواع کابل آلومینیومی

با پخش انواع کابل آلومینیومی، مشکلات دور بودن از مراکز اصلی عرضه کابل برای بسیاری از مشتریان و همکاران کاهش پیدا کرده و هزینه های جانبی تهیه محصول به شکل محسوسی تقلیل مییابد.

دغدغه های مشتریان

دو نکته ای که ذهن مشتریان را در زمینه تهیه انواع کابل آلومینیومی درگیر نموده است یکی سطح مرغوبیت، استاندارد یا مورد تأیید بودن کابل و تناسب قیمت با درجه کیفی است.

دیگری هزینه های جنبی خرید کابل مثل رفت و آمدهای متعدد است. نکته دوم زمانی که خریداران در مناطق دور از مراکز فروش عمده کابل آلومینیومی هستند بیشتر به چشم می آید.

اما راه حل چیست؟

پخش کابل آلومینیومی

طرح پخش کابلهای آلومینیومی برای رفع این چنین دغدغه هایی آغاز شده و دنبال میگردد. در واقع با این برنامه هم سطح رضایت خریداران بالا رفته و هم میزان فروش رشد مییابد؛ یعنی یک معامله برد – برد. محصولاتی که هم اکنون در طرح پخش کابل آلومینیومی قرار داده شده اند شامل انواع کابل زمینی با تنوع سایز و کابل هوایی خودنگهدار میشوند.

فهرست کابلها را در ادامه مشاهده بفرمایید…

لیست کابلهای برق آلومینیوم

 • LV تک رشته: از 50×1 تا 500×1 میلیمتر مربع
 • 0.6/1 کیلو ولت دو رشته: از 16×2 تا 35×2
 • LV سه و نیم رشته: از 16+25×3 تا 120+240×3
 • فشار ضعیف چهار رشته: 10×4، 16×4 و کابل 25*4 آلومینیوم
 • 600/1000 ولت پنج رشته: 16×5 و 25×5
 • 20 کیلو ولت تک کور زمینی: 50×1 تا 630×1 میلی متر مربع
 • MV سه کور زمینی: 50×3 تا 300×3
 • هوایی LV دو رشته: 16×2 و 25×2
 • خودنگهدار سه رشته فشار ضعیف: 16+16×2 و 16+25×2
 • فشار ضعیف هوایی 5 رشته: از 50+16+35×3 تا 70+25+120×3
 • خودنگهدار 0.6/1 کیلو ولت 6 رشته: از 25+25+50+50×3 تا 25+25+120+120×3
 • هوایی 12/20 کیلو ولت 1+3 رشته: 35×1×3 تا 120×1×3

📞