مزایای کابل برق آلومینیومی

چه نکات فنی یا اقتصادی موجب رشد به کارگیری کابل برق آلومینیومی در شبکه های قدرت شده و به طور کلی مزایای کابل آلومینیومی چیست؟

داستان انتخاب کابل برق

غالباً این گونه است که در هنگام انتخاب محصول یا تجهیزات برای استفاده در پروژه ها، به دو ویژگیِ مزیتها و قیمت آن محصول دقت میشود. معمولاً تلاش میگردد نقطه بهینه ای از جمع این دو به دست آید.

مشابه همین قضیه برای انتخاب کابل برق قدرت وجود دارد. کارفرمایان، پروژه کارها و بهره برداران پروژه های برق رسانی و تأمین انرژی الکتریسیته با در نظر گرفتن شرایط پروژه و قابلیتهای فنی کابلها نسبت به انتخاب کابل مناسب اقدام میکنند.

کلام به این نقطه که میرسد، کابل برق آلومینیومی به عنوان یک گزینه مناسب رخ مینماید. کابلی که در صورت انتخاب مناسب سایز، توجه به استاندارد و الزامات نصب، میتواند همانند همتای مسی خود به خوبی در انتقال و توزیع برق نقش ایفا کند.

مزایای کابل آلومینیومی

مزایای کابل آلومینیومی

در مجموع میتوان چند ویژگی مهم را به عنوان مزایای کابلهای آلومینیومی برشمرد. نخستین آنها قیمت است. پایین بودن قیمت آلومینیوم در مقایسه با مس موجب شده است حتی با افزایش سطح مقطع کابل آلومینیومی به منظور دست یابی به نقطه برابر از منظر هدایت الکتریکی در قیاس با کابل مسی، باز هم قیمت تمام شده نوع آلومینیومی بسیار پایینتر باشد.

مزیت دیگر کابلهای قدرت آلومینیومی سبک بودن آنهاست. این ویژگی در موضوع حمل و نقل و کابل کشی زمینی و هوایی بیشتر جلوه پیدا می کند.

استحکام مناسبی که کابلهای آلومینیومی مرغوب و استاندارد در برابر خوردگی از خود نشان میدهند هم میتواند به عنوان یکی دیگر از مزایای این محصول به شمار آید.

معایب کابل آلومینیومی

در کنار مزایای کابل برق آلومینیومی، مواردی مانند کمتر بودن هدایت برق به نسبت مس، ضریب انبساط طولی بالاتر و بالا بودن مقاومت الکتریکی اکسید آلومینیوم نسبت به خود آن، از معایب فلز آلومینیوم در ساخت کابلها به شمار میروند.

کابل آلومینیومی استاندارد

بر اساس نکات بیان شده، استانداردها تنها اجازه استفاده از فلز آلومینیوم را در کابلهای زیر صادر کرده اند:

  1. کابلهای قدرت مفتولی 0.6/1 کیلو ولت کلاس 1 و 2 در سطح مقطع 10 میلیمتر مربع به بالا
  2. هادیهای هوایی بدون روکش و روکش دار خطوط هوایی انتقال و توزیع برق
  3. کابلهای هوایی خودنگهدار یا فاصله دار برای شبکه توزیع
  4. کابل فشار متوسط، فشار قوی و فوق فشار قوی زمینی

در نتیجه به کارگیری رسانای آلومینیومی در سیم و کابلهای افشان، کابلهای مفتولی با سایز کمتر از 10 میلیمتر مربع، کابلهای کنترل و کابلهای مخابراتی مجاز نیست.

برای انتخاب و تهیه کابلهای آلومینیومی استاندارد و برخورداری کامل از مزایای این محصولات، میتوانید با دپارتمان فروش نامیرا کابل در ارتباط باشید.