مرکز فروش سیم افشان

تعریف ساختاری متفاوت برای مرکز فروش سیم و کابل از جمله سیم افشان، فضایی دگرگون برای معرفی و عرضه محصولات با شرایط مناسب فراهم نموده است.

با گذشت زمان، روشهای معرفی و عرضه محصولات هم دستخوش تغییرات میشوند. غالباً هدفی که از ایجاد یک مرکز فروش دنبال میگردد، فروش یک محصول یا محصولات به صورت تخصصی یا عمومیست. برای موفقیت این کار، توجه به نیازها و درخواستهای مشتریان بسیار حائز اهمیت است.

با درک شرایط روز دنیای صنعت و تجارت و شناختی که از بازار سیم افشان در ایران وجود دارد، مجموعه نامیرا کابل و به بیان بهتر دپارتمان فروش نامیرا کابل دست به طراحی مراکز فروش تخصصی زده است. ارائه محصولات استاندارد و مرغوب، از میان بردن محدودیتهای مکانی، دسترسی آسان به کارشناسان فروش و مشاوران خرید، تنوع نسبی بالا در محصولات و شیوه های متعدد در چگونگی بارگیری و تحویل سیم از مزایای مهم چنین مرکز فروشی به شمار می آیند.