لیست قیمت کابل مخابراتی

قیمت کابل مخابراتی به صورتی لیستی انعطاف پذیر تنظیم شده تا متغیرهای مورد نظر مشتری و شرایط روز تولید و تأمین در آن لحاظ گردد.

تصور حذف امکانات ارتباطی در دنیای امروز تصوری بسیار دور از ذهن است. بسیاری از فعالیتهای روزمره قشرهای مختلف به نحوی به ارتباطات وابسته است. یک رکن بسیاری از فعالیتهای آموزشی، تجاری، فرهنگی، سرگرمی و خدماتی، وجود بستری مناسب برای برقراری ارتباطات صوتی، تصویری و متنی است. امروزه اینترنت همه اَشکال ارتباطی را به صورت یکجا فراهم نموده است.

ارتباطات و مخابرات

هر چند ارتباطات بدون سیم گسترش یافته است؛ اما همچنان شبکه های کابلی مخابراتی بخشی مهم از سیستمهای ارتباطی هستند. نا گفته معلوم است که کابل مخابراتی جزئی مهم از این سامانه ها به شمار می آید. کابلهای مخابراتی بایستی فراهم کننده مسیری مطمئن و پایدار برای تبادل سیگنالهای ارتباطی باشند.

انتخاب کابل مناسب برای هر پروژه و مرغوبیت آن سبب ارتقای قابلیت اطمینان سیستم مخابراتی و مدیریت هزینه ها خواهد شد.

انواع کابل مخابراتی

از نظر بستر تبادل سیگنال:

  1. کابل مسی
  2. کابل نوری (فیبر نوری)

از دیدگاه محل نصب :

  1. کابلهای هوایی
  2. زمینی یا خاکی
  3. کانالی
  4. داخل ساختمانی

انواع کابل مخابراتی

کابل مخابراتی مسی

این کابلها برای انتقال امواج مخابراتی از جریان الکتریسیته استفاده میکنند. بهترین رساناها برای این کار مس است. کابلهای مسی متشکل از رشته های زوجی عایق شده هستند که تعداد این زوج رشته ها و قطرشان متنوع میباشد. برای تمایز رشته ها از رنگ بندی متفاوت عایقها مطابق استاندارد استفاده میگردد.

کابل نوری

کابلهای نوری یا همان فیبرهای نوری نیز گروهی دیگر از کابلهای مخابراتی هستند. شیوه انتقال دیتا و اطلاعات در این کابلها مبتنی بر سیگنالهای نوریست. تعداد کورها، سینگل مود یا مولتی مود بودن و جنس روکش از نکات تمایز بخش در فیبرهای نوری است.

مقایسه کابل مسی و نوری

قیمت کابل مخابراتی

گروهی از مشتریان علاقه مند هستند که به آسانی به لیست قیمت کابل مخابراتی مورد نظرشان دسترسی داشته باشند و بر پایه آن برای خرید تصمیم گیری نمایند. اما دسته ای دیگر تمایل دارند کم و کیف سفارششان بر لیست قیمت پیشنهادی اثر بگذارد و قیمت نهایی با در نظر گرفتن مقدار خرید و نحوه تصفیه حساب اعلام گردد.

با هدف پاسخگویی مناسب به سلایق و درخواستهای متنوع، لیست قیمت کابل مخابراتی متناسب با فراوانی درخواستها تنظیم و ارائه میشود. بدین منظور چنانچه متقاضیان بیشتر تمایل به ارائه لیست اولیه قیمت داشته باشند، این لیست از مسیرهای ارتباطی نامیرا کابل انتشار مییابد و اگر لیست نهایی مدنظر باشد به صورت اختصاصی و به فراخور هر سفارش، لیست قیمت ارائه خواهد شد.

📞