لیست قیمت کابل قدرت

لیست قیمت کابل قدرت با لحاظ نمودن نوع درخواست، کمیت سفارش، محل تحویل محصول و دیگر شرایط مورد نظر مشتریان ارجمند و پیشنهاد و تخفیفهای متناسب ارائه میگردد.

آنچه در این صفحه میخوانید:

کابل قدرت را میتوان به اشکال گوناگون تعریف نمود؛ اما غالباً این گروه از کابلهای برق ضمن وجود تفاوتها، دارای نکات مشترکی هستند:

  1. کابل قدرت امکان نصب مستقیم در زیر زمین یا درون کانال و حتی در آب خواهد داشت.
  2. کابل قدرت معمولاً تأمین کننده بخش قابل توجهی از بار الکتریکی صنعتی، مسکونی، تجاری، آموزشی، کشاورزی یا عمومی است.

از طرفی، موارد متمایز کننده یا ایجاد کننده تفاوت در کابلهای قدرت وجود دارند که بر پایه آنها میتوان انواع کابل قدرت را دسته بندی نمود.

انواع کابل قدرت

  • لیست قیمت کابلولتاژ نامی: فشار ضعیف، متوسط و قوی
  • جنس هادی: مس (افشان، مفتولی و چند مفتولی تابیده شده) یا آلومینیوم
  • تعداد رشته: تک یا چند رشته
  • سطح مقطع رشته ها
  • حفاظت مکانیکی: بدون زره یا یا آرموردار
  • جنس عایق و روکش

لیست قیمت کابل های قدرت

همین تفاوتهای یاد شده، در قیمت کابل قدرت هم تأثیر دارند. مثلاً، کابل فشار متوسط از فشار ضعیف گرانتر است، کابل آلومینیومی ارزانتر از مسیست، سایز رشته های کابل رابطه ای مستقیم با قیمت آن دارد، کابلهایی که در آنها زره یا دیگر لایه های خاص وجود دارد گرانتر هستند و قیمت کابل با عایق و روکش PVC معمولاً مقداری متفاوت با موارد دیگری مانند XLPE خواهد بود.

نوسانات نرخ فلزات و عایقها، تحویل کابل در کارخانه یا انبار پخش یا محل مورد نظر مشتری، مقدار سفارش و عنوان تجاری یا سطح مرغوبیت کابلها هم در تعیین قیمت نهایی کابل قدرت مؤثرند. مطابق سفارش مشتریان، لیست قیمت در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

📞