لیست قیمت کابل برق

ارائه لیست قیمت برای کابل های برق یک روش رایج در اعلام قیمت است که مزایا و معایب خود را دارد. البته با در نظر گرفتن شرایط ویژه، میتوان از معایب آن کاست و اطلاعات را به آسانی در اختیار مشتریان قرار داد.

برای متصدیان واحد فروش هر شرکت نیز استفاده از لیستهای قیمت آماده، ساده ترین کار است. نهایتاً با تفکیک سفارش خرده و عمده و بیان تخفیفها کمی انعطاف به این لیستها اضافه میشود. نمیخواهیم به کلی این روش را زیر سوال ببریم؛ چون همان طور که گفتیم مزیتهایی برای آن وجود دارد. اما اجازه دهید با ارائه یک پیشنهاد، روش یاد شده را بهبود ببخشیم.

پیشنهاد این است که هم توسط مسیرهای ارتباطیمان با مشتریان، لیست قیمت کابلهای برق رایج را در اختیارشان قرار بدهیم؛ اما اولویت ما تناسب بخشی بین هر سفارش با محصول معرفی شده و به تبع آن قیمت پیشنهادی خواهد بود. اجرای چنین رویه ای، نیازمند کار بیشتری در دپارتمان فروش است؛ ولی نتایج مطلوبی که این طرح هم برای مشتریان و هم برای مجموعه به همراه داشته ما را به ادامه مسیر دلگرم نموده است.