لیست قیمت کابل آلومینیومی Single core

قیمت کابل آلومینیومی Single core یا تک رشته، با توجه به نوع و رده کابل به صورت تکی یا لیست کامل در اختیار خریداران گرامی قرار میگیرد.

کابل قدرت آلومینیومی چه در سطح فشار ضعیف و چه در محدوده فشار متوسط به صورت Single Core هم تولید میشود. کابل تک رشته کابلی است که تنها دارای یک رساناست و مسیری یکتا برای عبور جریان در ساختار آن وجود دارد. با کنار هم قرار دادن دو یا چند کابل آلومینیومی Single Core میتوان از آنها در شبکه های متنوع تکفاز و سه فاز استفاده نمود.

چرا کابل آلومینیومی؟

دو ویژگی مهم سبکی و ارزان بودن سبب شده است فلز آلومینیوم به رسانایی محبوب برای تولید کابل برق تبدیل شود. البته استانداردها استفاده از این هادی را به کابلهای قدرت زمینی و کابلهای هوایی محدود کرده اند تا کاربران ضمن بهره مندی از مزایای این کابلها، از آسیبها و خطرها به دور باشند.

با انتخاب صحیح سایز و خرید کابل مرغوب، شما هم میتوانید از مزایای کابلهای آلومینیومی تک رشته و چند رشته بهره مند شوید.

سایزهای کابل آلومینیومی تک رشته

کابل 400 آلومینیومی

  • 50*1
  • 70*1
  • 95*1
  • 120*1
  • 150*1
  • 185*1
  • 240*1
  • 300*1
  • 400*1
  • 500*1

پارامترهای مؤثر در قیمت کابل آلومینیومی

ولتاژ اسمی کابل، قیمت آلومینیوم، PVC و XLPE و شرایط تولید و عرضه آن در تعیین و اعلام قیمت اثرگذارند. بر همین اساس است که در پی سفارشهای رسیده، قیمت کابلهای آلومینیومی به شکل تک یا لیست به سمع و نظر مشتریان رسیده و پیشنهاد میگردد.

لیست قیمت کابل متشکل از سایزهای قابل عرضه و قیمت پایه هر کدام است. در کنار این، مدارک اطمینان بخش مرغوبیت و استاندارد کابل و شرایط تحویل آن هم ارائه میشود.

با توجه به نوسانات قیمتها و متغیر بودن نرخ هر کابل نسبت به درجه کیفی، مشتریان گرامی میتوانند از طریق ارتباط با دپارتمان فروش از لیست قیمت به روز کابل آلومینیومی مطلع گردند.