قیمت کابل زمینی سه و نیم سیمه

طراحی و تولید کابل زمینی سه و نیم سیمه مطابق ملاحضات فنی و اقتصادی صورت گرفته است. کابلهای زمینی سه و نیم رشته آلومینیومی و مسی در سایزهای 16+25×3 تا 120+240×3 در برنامه معمول تولید قرار دارند.

چرا کابل سه و نیم سیمه؟

کابل 95+185*3 مسی

کابلهایی را که با نام سه و نیم رشته یا 3.5 سیمه میشناسیم، اساساً دارای چهار رشته هستند؛ اما چون سایز یا سطح مقطع رشته چهارم کمتر و در حدود نصف رشته های دیگر است، این عنوان در معرفی این کابلها استفاده میشود.

غالباً زمانی از کابل زمینی 4 رشته استفاده میکنیم که هدف ما تأمین برق مصرف کننده های سه فاز و تکفاز به صورت همزمان باشد. در این حالت علاوه بر سه فاز به یک هادی نول هم احتیاج خواهیم داشت.

در این حالت چنانچه بارهای سه فاز متعادل باشند و تکفازها به طور مساوی روی سه فاز تقسیم شوند، آمپر عبوری از هادی نول نزدیک به صفر یا کمتر از فازها خواهد بود. پس میتوان سطح مقطع رشته مربوط به نول را کمتر انتخاب نمود.

مزایای کابل 3.5 رشته

 1. قیمت آن کمتر از کابل 4 رشته خواهد بود.
 2. وزن آن کمتر است.

انواع کابل سه و نیم رشته زمینی

کابل 25+50*3 نیمه افشان

همان طور که میدانید، کابلهای برق زمینی را میتوان بر پایه معیارهای متعددی دسته بندی نمود. کابلهای 3.5 سیمه غالباً با ولتاژ کار 0.6/1 کیلو ولت طراحی میشوند؛ اما جنس هادی و عایق آنها میتواند متفاوت باشد. بر این اساس، انواع کابل سه و نیم رشته زمینی عبارت خواهند بود از:

 • کابل 3.5 رشته با هادی مسی و عایق PVC یا کابل NYY-O
 • کابل سه و نیم سیمه با هادی مسی و عایق XLPE یا کابل N2XY-O
 • کابل سه و نیم رشته با هادی آلومینیومی و عایق PVC یا کابل NAYY-O
 • کابل 3.5 سیمه با هادی آلومینیومی و عایق XLPE یا کابل NA2XY-O
 • کابل 3 و ½ رشته مسی زره دار یا کابل N2XRY-O

سایزهای کابل زمینی 3.5 رشته

قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی

 • کابل 16+25×3
 • کابل 16+35×3
 • کابل 25+50×3
 • کابل 35+70×3
 • کابل 50+95×3
 • کابل 70+120×3
 • کابل 70+150×3
 • کابل 95+185×3
 • کابل 120+240×3
 • کابل 150+300×3

فروش انواع کابل سه و نیم رشته

انواع کابل زمینی سه و نیم سیمه معرفی شده از تولیدات استاندارد و دارای تأییدیه آماده ارائه و فروش مستقیم از انبار اصلی پخش کابل برق میباشند. برای انتخاب سایز مناسب کابل 3.5 رشته نیز مشاوره های لازم و تخصصی ارائه میگردد.