قیمت کابل برق کم دود

این که چه نوع متریال یا ماده عایقی در ساخت کابل برق به کار گرفته میشود تا ویژگی کم دود بودن را به آن ببخشد، در تعیین قیمت کابل اثر گذار خواهد بود.

به کار گیری کابل کم دود یا Low Smoke برای برخی کاربردها ضرورت مییابد. مثلاً مکانهای حساس در تأمین انرژی، بیمارستانها، هتلها، تونلها، مترو، ورزشگاهها و یا هر مکانی که با تراکم جمعیت رو به رو است. همان طور که گفته شد، مواد عایقی متفاوتی با خاصیت کم دود بودن وجود دارد که از نظر دیگر مشخصات شیمیایی، الکتریکی و حرارتی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

برخی از این مواد صرفاً کم دود هستند و از نظر دیگر پارامترها با عایق رایجی مثل PVC تفاوت زیادی ندارند. اما گروهی دیگر علاوه بر کم دود بودن، بدون هالوژن هم هستند. همچنین، بعضی دیگر دارای خاصیت مقاوم در برابر حرارت هم خواهند بود. همین موضوع، دلیل اصلی تفاوت قیمت در کابل کم دود خواهد بود؛ چرا که در جنس هادی معمولاً یکسان هستند.