قیمت کابل برق چند رشته

یکی از نکات و فاکتورهایی که در تعیین یا تمایز قیمت کابلهای برق مؤثر است، تک رشته یا چند رشته بودن آن و به بیان دیگر تعداد رشته های آن میباشد. در این بخش راجع به کابل برق چند رشته خواهیم گفت.

کابل چند رشته چیست؟

کابل برق چند رشته دارای دو یا بیشتر از دو مسیر مجزا به منظور انتقال جریان الکتریسیته است. نمونه های رایج از این نوع کابلهای برق شامل کابل دو، سه، سه و نیم، چهار و پنج سیمه میباشد. در اصطلاحات رایج از عبارات دیگری مثل مولتی کور یا چند سیمه هم برای معرفی این کابلها استفاده میشود.

انواع کابل Multi Core

  • افشان مسی دو، سه، سه و نیم، چهار و پنج رشته
  • نیمه افشان مسی 2 تا 5 رشته
  • مفتولی مسی دو تا پنج رشته
  • نیمه افشان آلومینیومی 2 تا 5 سیمه
  • کابل سه رشته MV

قیمت کابل برق چند رشته

این که کابل برق برای چه مصرفی، با چه ولتاژ نامی و نصب در چه شرایطی تولید شده، سطح مقطع رشته های آن چه قدر است و جنس رسانای آن چیست، از فاکتورهای مهم برای قیمت گذاری به شمار می آیند. معمولاً تعداد رشته ها و سایز آنها بر روی روکش کابل درج شده و توسط کوته نوشته هایی نوع کاربری کابل مشخص میگردد.

در فروش کابل برق چند سیمه با در نظر گرفتن موارد یاد شده، بین درخواست مشتری و گزینه های موجود تناسب ایجاد گشته و با پیشنهاد مناسبترین نوع تلاش میشود کابل با کیفیت ساخت و قیمت مطلوب خریداران تحویل آنها گردد.

📞