قیمت کابل برق تک رشته

قیمت کابل برق از سایز و تعداد رشته ها یا سیمهایش تاثیر مستقیم میپذیرد. کابل تک رشته در مکانهای مختلف با سطوح ولتاژی متفاوت و سطح مقطع گوناگون به کار گرفته میشود.

کابل تک رشته چیست؟

همان طور که می دانید مقصود و منظور از کابل تک رشته، کابل برقی است که تنها دارای یک مسیر و یک رسانا برای عبور جریان میباشد. این نوع از کابلهای برق را با اسامی دیگری مانند تک فاز، تک سیمه یا مونو فاز هم میشناسند. کابل تک سیمه هم در شبکه فشار ضعیف و هم در فشار متوسط و قوی دیده میشود. دو رده ولتاژی پر تقاضا برای این کابلها 0.6/1 و 12/20 کیلو ولت است.

انواع کابل برق تک رشته

  1. کابل مسی فشار ضعیف
  2. آلومینیومی فشار ضعیف
  3. مسی یا آلومینیومی فشار متوسط ساده
  4. کابل مسی یا آلومینومی فشار متوسط زره دار
  5. کابلهای فشار قوی
  6. تک رشته مقاوم در برابر حرارت

کابل مسی فشار ضعیف کابل تک رشته فشار متوسط کابل آلومینیومی فشار ضعیف کابل فشار قوی تک رشته

قیمت کابل برق

همین موضوع یعنی ولتاژ اسمی کابل در کنار سطح مقطع و جنس هادی (مسی یا آلومینیومی)، مهم ترین پارامترها در تعیین قیمت کابل تک رشته محسوب میشوند. مواردی مانند کمیت خرید، برند و شرایط روز تولید هم از دیگر نکات موثر بر پیشنهاد قیمت کابل برق خواهند بود.

تماس با ما