قیمت سیم افشان استاندارد

قیمت سیم افشان یک موضوع چند وجهیست. بیان لزوم استاندارد بودن سیم افشان و مؤلفه ها و شاخصه های مرغوبیت و رابطه ای که میان آن و قیمت وجود دارد، بر تصمیم گیری مناسب خریداران تاثیر میگذارد.

سیم افشان نمره 10تداوم برق رسانی مطمئن به تجهیزات و حفظ ایمنی انسانها و تاسیسات، کارشناسان را بر آن داشته است تا با تعریف استاندارد و موازین فنی تا حد قابل اطمینانی موجب آسودگی خاطر کاربران سیمهای برق شوند.

استاندارد سیم افشان

سیم افشان به دلیل کاربرد بیشتر در سیم کشیهای ساختمانی ایران و نیز استفاده وسیع آن در وایرینگ تابلوهای صنعتی، مورد توجه است. سیم افشان معمولی مطابق استاندارد بین المللی IEC 60227-3 و استاندارد ملی INSO 607-3 تولید میگردد.

هادی به کار رفته در تولید این محصول مس نرم شده کلاس 5 است که برای آن نیز استاندارد INSO 3084 و IEC 60228 وجود دارد. از پی وی سی هم برای ساخت عایق سیم افشان متداول استفاده شده که رنگ بندی آن میتواند متفاوت و متنوع باشد.

مطابق استاندارد و مقررات ملی ساختمان، تنها استفاده از رسانای مسی در این سیمها مجاز بوده و به کارگیری سیمهای افشان آلومینیومی یا آلیاژی ممنوع است.

انواع سیم افشان

مشخصات سیم افشان

سایزبندی سیم افشان مطابق استانداردهای یاد شده با توجه به سطح مقطع هادی آن است که با یکای میلیمتر مربع بیان میشود؛ مثلاً:

  • 0.5×1
  • 0.75×1
  • 1×1
  • 1.5×1
  • 2.5×1
  • 4×1
  • 6×1
  • 10×1

در معرفی این محصول علاوه بر عنوان افشان، نامهای دیگری مانند سیم رشته ای و سیم انعطاف پذیر و کد یا کوته نوشته های NYAF، H05V-K و H07V-K به کار میروند.

محدوده دمایی 5- تا 70+ درجه سلسیوس در نصب قابل انعطاف و ولتاژ نامی 300/500 ولت تا سطح مقطع 1 و 450/750 ولت برای سایزهای بیش از 1 میلیمتر مربع از دیگر ویژگیهای سیم افشان است.

پیشنهاد قیمت سیم افشان

چنانچه سیم افشان برابر با ویژگیها و استانداردهای تعریف شده تولید گردد، میتوان از آن با خیالی آسوده در مکانهای مجاز استفاده نمود و در صورت انتخاب سایز مناسب و رعایت الزامات نصب و بهره برداری، هیچ آسیبی کاربران را تهدید نخواهد کرد. از اقداماتی که عرضه کننده سیم افشان باید انجام دهد بیان استاندارد بودن سیم و اطمینان بخشی از این منظر و پیشنهاد قیمت با توجه به کمیت سفارش و سطح مرغوبیت محصول است.

با توجه به ارائه محصول از انبار اصلی توزیع، به هیچ وجه نگران تأمین سیم افشان مورد نیاز خود نباشید؛ تنها تماس تلفنی برای خرید کافیست.