قیمت روز کابل شبکه ۶ Cat ایرانی

اطلاع از قیمت روز کابل شبکه Cat 6 ایرانی کار ساده ایست؛ اما نکات مهمتری برای انتخاب و خرید وجود دارند.

چندین سال است که انواع کابلهای مورد نیاز شبکه های محلی کامپیوتری، توسط برخی از تولید کنندگان ایرانی ساخته میشوند. برخی از این تولید کنندگان، به دلیل ضعف در برندسازی، نامهای تجاری شرکتهای معروف و برندهای جهانی را بر روی تولیدات خود چاپ میکنند. این کار از دیدگاه اخلاق حرفه ای کاملاً رد شده است.

اما دسته ای دیگر، به درستی از نام تجاری خود برای معرفی تولیداتشان استفاده میکنند. مقصود ما از کابل شبکه ایرانی، همین گروه از کابلها هستند.

طبیعتاً میان کیفیت ساخت این کابلها، تفاوت وجود دارد. زمانی میتوان از تناسب قیمت یک کابل شبکه سخن گفت، که رابطه بین آن و کیفیت ساخت کابل را دانسته و مورد ارزیابی قرار داد. ما اینجا هستیم تا با پیشنهادهای مناسب و مطمئن، پاسخگوی درخواستهای شما باشیم.