فروش کابل مخابراتی مسی با قیمت عمده

فروش کابل مخابراتی مسی شامل نمونه های مختلف این محصول اعم از Indoor و Outdoor میشود. قیمت پیشنهاد شده برای سفارشهای عمده، هم به کمیت خرید و هم نوع و سایز کابل وابسته است. سایز کابل مخابراتی مسی یعنی تعداد زوج رشته ها و قطر هر یک از آنها که درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت.

کابل مخابراتی را با عناوین دیگری مانند کابل تلفن هم معرفی میکنند. شاید واژه کابل تلفن را بتوان زیر مجموعه ای برای کابل مخابراتی به شمار آورد؛ چرا که امروزه ارتباطات شکل گسترده تری یافته و تنها به مکالمات تلفنی محدود نمیگردد.

زمانی که از فروش کابل مخابراتی مسی سخن به میان می آید، بهتر است اول از انواع این محصول بگوییم تا موضوع بحث کاملاً آشکار باشد.

انواع کابل مخابراتی مسی

  1. کابل تلفن درون ساختمانی (Indoor)
  2. کابل مخابراتی برون ساختمانی (Outdoor)

در کابلهای مخابراتی مسی همان گونه که از نامشان پیداست، انتقال اطلاعات و داده ها در بستر رسانای مسی انجام میپذیرد. از این منظر تفاوتی میان کابلهای بیرون و درون ساختمانی وجود ندارد. به بیان بهتر، جنس دیگر بخشهای کابل مانند عایق و روکش و نیز وجود اجزای محافظ، تعیین کننده مکان مناسب برای نصب و بهره برداری از کابل هستند.

کابل مخابراتی خارج از ساختمانی خود دارای زیر گروه های متعددیست. هوایی ساده، هوایی مهار دار، کابل کانالی، ژله فیلد کانالی و ژله فیلد خاکی (کابل زمینی) محصولات مهم این گروه میباشند. کابل تلفن طوسی و MDF هم از نمونه های رایج نوع داخل ساختمانی به شمار می آیند.

سایز کابل مخابراتی

قطر رسانای مسی استفاده شده در کابلهای مخابراتی مسی مطابق استانداردها (IEC، VDE و TCI) تعیین میگردد. با توجه به نوع کابل، قطرهای 0.4، 0.5، 0.6 و 0.8 میلی متر از سایزهای رایج هستند. برای تعداد زوج رشته ها هم شاهد تنوع نسبتا بالایی هستیم. کابلهای 2 زوج، 4 زوج، 8 زوج، 10 زوج، 25 زوج، 30 زوج، 50 زوج و 100 زوج از نمونه های پر تقاضا و پر فروش محسوب میشوند.

کابل 100 زوج مخابراتی

فروش کابل مخابراتی

نگاه دپارتمان فروش به محصولات مختلف یک نگاه تخصصیست. به بیان دیگر، در مقوله انتخاب نوع کابل و پارامترهای موثر در آن سرفصلهای مدونی برای ارائه مشاوره آماده شده است. همچنین در بحث پیشنهاد و اعلام قیمت کابل مخابراتی از توانمندی ارتباطات برون سازمانی به بهترین شکل استفاده میگردد.

همکاری با مشتریان و تأمین ملزومات پروژه های مخابراتی و ارتباطی به صورت عمده، تجربیات ارزشمندی را نصیب گروه ما نموده است. این تجربیات را در ارائه خدمات بهتر و گسترده تر به کار بسته ایم.