فروش کابل فشار متوسط آلومینیومی

در تأمین و فروش انواع کابل قدرت به سبب تقاضاهایی که وجود دارد، توجه ویژه ای معطوف به کابل فشار متوسط آلومینیومی میگردد.

مزیت اقتصادی کابلهای AL

میتوان گفت استفاده از هادیهای آلومینیومی در سطوح ولتاژی فشار متوسط نسبت به گذشته رشد داشته است. چنانچه از دیدگاه ظرفیت آمپری و قطر نهایی کابل مانعی وجود نداشته باشد، به کارگیری کابل آلومینیومی استاندارد گزینه مناسبی خواهد بود.

مستحضرید که مزیت سبکی و قیمت پایینتر کابل آلومینیومی در رده Medium Voltage هم وجود دارد که در طراحیها، برآورد هزینه ها، بودجه بندیها و عملیات کابل کِشی مورد توجه قرار میگیرند.

در عمل هم دیده شده که کابلهای آلومینیومی ولتاژ متوسط استاندارد و مرغوب، عملکرد و طول عمری مشابه کابلهای مسی در سایز معادل خواهند داشت.

مزیت اقتصادی کابلهای AL

انواع کابل MV آلومینیومی

  • کابل تک رشته زمینی ساده
  • تک رشته زمینی آرمردار (زره دار)
  • کابل سه رشته زمینی ساده
  • سه رشته زمینی آرموردار
  • کابل خودنگهدار فشار متوسط سه فاز
  • زمینی مقاوم در برابر آب

خودنگهدار 20 کیلو ولت

فروش کابل فشار متوسط آلومینیومی

طرح فروش کابل فشار متوسط با هادی آلومینیومی شامل انواع تک رشته، سه رشته، ساده و زره دار میشود و برای کابل با روکش خاص یا مقاوم در برابر عوامل محیطی ویژه نیز با توجه به شرایط تولید، سفارش پذیرفته میشود. در محدوده ولتاژهای MV، کابل 12/20 کیلوولت فروش بیشتری به خود اختصاص داده و بعد از آن رده 18/30 و 6/10 کیلو ولت هستند.

این کابلها منطبق با استاندارد ملی 2-3569 و استاندارد بین المللی IEC 60502-2 طراحی و تولید میگردند. از مفاد استاندارد IEC 60331 برای تست رفتار روکش کابل در جلوگیری از گسترش شعله و نیز استاندارد IEC 60228 به منظور تولید بخش رسانای کابل استفاده میشود.