فروش کابل خودنگهدار فشار ضعیف

قیمت کابل خودنگهدار فشار ضعیف یکی از نقاط قوت یا مزیت این محصول است و رواج استفاده از آن در شبکه های هوایی برق فشار ضعیف، تأثیر مستقیم بر آمارهای تولید و فروش این محصول بر جای گذاشته است. در این مورد نکات قابل توجهی نیز هم برای عرضه کنندگان و هم خریداران وجود دارد.

نکات متعددی در خرید و فروش محصولات صنعتی مطرح میگردند. در مورد کابلهای برق این موضوع بیشتر شامل استانداردها و تأییدیه های کیفی خواهد شد. در انتخاب اجزای تشکیل دهنده کابل (هادی آلومینیومی و عایق) از استاندارد HD، IEC و INSO استفاده میشود. همچنین نحوه سایز بندی و دیگر معیارهای فنی تولید و آزمون کابل خودنگهدار مطابق الزامات شرکت توانیر هم خواهد بود.

کابل خودنگهدار فشار ضعیف

کابل خودنگهدار فشار ضعیف

هنگامی که از کابل خودنگهدار فشار ضعیف سخن به میان می آید، منظور و مقصود ولتاژ اسمی این کابل است که برای این رده برابر با 0.6/1 کیلو ولت میباشد. این موضوع از آن جهت اهمیت مییابد که کابل خودنگهدار برای به کارگیری در شبکه های توزیع فشار متوسط (مثلاً 20 کیلو ولت) هم تولید و عرضه میگردد.

در کنار ولتاژ نامی، سه فاز یا تکفاز بودن و سطح مقطع کابل، متراژ بسته بندی بر روی قرقره و زمان و مکان تحویل هم فاکتورهای مورد توجه در فروش کابل خودنگهدار به شمار می آیند.

فروش کابل خودنگهدار

قیمت کابل خودنگهدار

قیمت کابلهای خودنگهدار فشار ضعیف تابع فراسنجهای متعددیست. در اینجا به چندین شاخصه اشاره میشود:

  1. نرخ روز آلومینیوم
  2. قیمت مواد اولیه تولید عایق
  3. سایز کابل: تکفاز یا سه فاز بودن و سطح مقطع رشته ها
  4. کمیت خرید
  5. برند کابل یا درجه کیفی آن

قیمت کابل خودنگهدار

فروش کابل برق هوایی

ساده ترین فرآیند سفارش و خرید انواع کابل خودنگهدار در دپارتمان فروش نامیرا مهیا شده است. برای انتخاب کابل مناسب، جای هیچ نگرانی نیست و مناسبترین پیشنهادها ارائه خواهد شد.

  1. تکفاز : 16×2، 25×2، 16+16×2 و 16+25×2
  2. سه فاز : 16 تا 120 میلیمتر مربع به صورت 5 رشته و 6 رشته