فروش کابل برق ضد اسید

چه عاملی باعث میشود که یک کابل برق در برابر مواد یا شرایط خارجی و محیطی خاص مقاوم شود و مثلاً عنوان کابل ضد اسید در معرفی نمونه ای از آنها به کار رود؟

سازگاری کابلها با شرایط بهره برداری

غالباً کاربران علاقه مند هستند که کابلهای نصب شده در تأسیسات و شبکه ها در مدت طولانی و تعریف شده به کار خود ادامه دهند و شرایط محیط نصب روی عملکرد آنها کمترین تأثیر را داشته باشند. برای دست یابی به چنین هدفی ناگزیر هستیم امکاناتی را فراهم نماییم که میتوان آن را مصون یا مقاوم سازی در برابر یک عامل خاص نامید.

کابل ضد اسید چیست؟

کابل ضد اسید عنوانیست در معرفی کابلی که میتواند شرایط پایدار خود را در مجاورت و تماس با مواد اسیدی حفظ نماید. چنانچه در مشخصات فنی یک کابل برق به ویژگی ضد اسید اشاره شده باشد، انتظار میرود در فرآیند تولید، آزمونهای متناسب با این خصیصه بر روی کابل انجام شده باشد.

راهکارهای مهم برای ساخت این گونه کابل برق عبارتند از:

  1. افزودن لایه (های) مقاوم در برابر مواد اسیدی به اجزای کابل
  2. ساخت کابل با روکش نهایی مقاوم در برابر اسید

نکته مهم دیگر در انتخاب این کابلها، توجه به PH موادیست که کابل در زمان بهره برداری با آنها در تماس خواهد بود. در واقع مقدار اسیدیته این مواد و نوع حفاظت به کار رفته در کابل، نهایتاً مشخص خواهد کرد که آیا کابل در برابر آن مقاوم خواهد بود یا نه.