فروش کابل افشان شیلد دار

گروهی از کابلهای افشان دارای بخشی در ساختارشان به نام شیلد هستند که عنوان شیلد دار در معرفی آنها به کار میرود. کاربردهای متنوعی برای این محصول وجود دارد که این تنوع در فروش هم دیده میشود.

اجزای تکمیلی در انواع کابل با اهداف مختلفی پیش بینی و به کابل اضافه میشوند. همین شیلد یک نمونه رایج برای این موضوع است. میتوان چندین تأثیر را برای شیلد بیان نمود؛ اما مهمترین کارکرد آن در کاهش تأثیرات نامطلوب میدان و امواج مغناطیسی بر روی سیگنالهای عبوری از کابل است.

در حالت معمولی، کابل افشان شیلد دار با رسانای مسی، شیلد بافته شده از مس یا مس قلع اندود و عایق و روکش از جنس پی وی سی تولید و به فروش میرسد. شکل دیگر شیلد، استفاده از فویل آلومینیومی است. فویل میتواند پوشش کاملی را مهیا کند؛ اما از انعطاف پذیری کابل مقداری میکاهد. ترکیب فویل و شیلد بافت نیز نمونه ای دیگر از این کابلهاست.

تعداد رشته های کابل افشان شیلد دار و سطح مقطع آنها نیز شاخصه مهم دیگری است که در انتخاب و خرید به آن توجه میگردد.