فروش عمده کابل مسی فشار ضعیف

به تناسب تقاضاهای بالایی که برای رنج های متنوع کابل مسی در رده ولتاژی فشار ضعیف وجود دارد، طرحهایی که برای فروش عمده این محصولات پیش بینی میشود، حالت ویژه ای به خود میگیرند.

در بسیاری از پروژه های عمرانی و صنعتی، حضور کابل های مسی فشار ضعیف پر رنگ است. میدانید که کابل فشار ضعیف مسی یک عبارت ساده برای معرفی محصولات متنوعی از تولیدات صنعت سیم و کابل است. از کابلهای سبک گرفته تا کابلهای قدرت که هریک نیز به تنهایی تنوع مربوط به خود را داشته در این رده از محصولات وجود دارند.

عموماً نقطه اشتراک تمامی کابلهای فشار ضعیف مسی همین جنس هادی و ولتاژ کار آنهاست. البته ممکن است کلاس هادی متفاوت باشد. منظور از کلاس همان افشان، نیمه افشان و مفتولی بودن مس است. بعد از هادی، این جنس عایق، روکش میانی و خارجی، رده بندی محل نصب و دیگر اجزای تشکیل دهنده ساختار کابل است که ملاکهایی برای دسته بندی محسوب میشوند.

تعریفی که برای سفارش عمده میشود، به نسبت نوع کابلها متفاوت است. میتوان گفت غالباً برای کابلهای سبک کف متراژ برای اطلاق عنوان عمده، بالاتر از کابلهای سنگین است. البته حساسیت خاصی روی این موضوع وجود ندارد و میتوان با توجه به سفارش هر مشتری، در مورد تخفیفهای عمده و پیشنهادهایی که در این زمینه ارائه میگردد به توافق رسید.