فروش عمده کابل افشان

فروش کابل افشان به صورت تخصصی و با پشتیبانی کامل انجام میشود. اندیشه، صحبت و اقدامات ما در دپارتمان فروش حول این موضوع است که چه راهکارها و ایده هایی برای ارائه بهترین پیشنهاد خرید عمده محصولات به ویژه کابل افشان وجود دارد؟

ایده هایی مختلفی را از سمت همکاران و مشتریانمان دریافت نموده ایم و برخی از آنها را در زمینه ارائه خدمات جانبی فروش عمده کابل افشان به کار گرفته ایم. به طور کلی در نظر گرفتن دغدغه ها و حقوق مشتریان از یک سو و افزایش امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مجموعه از سویی دیگر، سرفصلهای اقدامات انجام شده است.

کابل افشان

انواع کابل افشان

  1. کابل افشان سبک (کیسه ای، استاندارد ISIRI 607-52)
  2. افشان معمولی (استاندارد ISIRI 607-53)
  3. کنترل افشان ساده
  4. کنترل افشان شیلد دار
  5. افشان تخت
  6. افشان با عایق و روکش لاستیکی
  7. کابل افشان نسوز

فروش کابل افشان

کابل افشان محصولی با تنوع کاربرد، سایز و تولید است. در هر یک از سفارشهای عمده هم ممکن است تنوع سایز و رده مشاهده شود. توجه به این نکات یکی دیگر از فعالیتهای صورت گرفته به شمار میرود.

کابلهای افشان از تولیدات با رده کیفی متفاوت اما استاندارد ارائه میشوند. شرایط مربوط به تحویل سفارشها و مدت زمان آن متفاوت خواهد بود و به طور اختصاصی برای هر سفارش اعلام میگردد.

تماس با ما