عرضه کابل مخابراتی هوایی

این که یک کابل مخابراتی در کجا نصب خواهد شد، نکته بسیار مهمیست؛ چون ساختار کابلی که عرضه میشود باید با شرایط محیط بهره برداری از آن سازگار باشد.

معمولاً آن دسته از کابلهای مخابراتی را که در فضای باز بر روی تیر و یا دیوار نصب میکنند، با عنوان کابل هوایی میشناسند. نوعی از این کابلها دارای مهار بوده و گروهی دیگر بدون مهار عرضه میشوند. عموماً جنس روکش بیرونی کابل مخابراتی هوایی باید به گونه ای باشد که استحکام مناسبی را در مقابل شرایط جوی و پرتوی فرابفنش خورشید از خود نشان دهد. ساختار رشته ها و هادیهای کابل مخابراتی هوایی مشابه دیگر انواع این کابلهاست.

عموماً استاندارد بودن فرآیند تولید کابل مخابراتی و بهره گیری از مواد اولیه مرغوب میتواند محصول نهایی را به گونه ای ارائه دهد که کاربران و مشتریان از خرید خود احساس رضایت داشته باشند. این همان نکته ای است که در تأمین و عرضه سایزهای مختلف کابل هوایی مخابراتی باید مورد توجه قرار بگیرد.