عرضه کابل فرمان شیلد دار

کابل فرمان شیلد دار که با کوته نوشته هایی مانند NYSLCY یا H05VC4V-F نیز شناخته میشود، به سبد محصولات قابل عرضه اضافه شده است. بهترینهای این محصول با قیمت متعادل ارائه میگردد.

نکات مهم در طراحی و انتخاب کابلها

در طراحی کابلها دو موضوع اهمیت بالایی دارد. نکته اول کاربری کابل است و شاخصه دوم شرایط محیط نصب کابل.

کاربری کابل: یعنی هدف تولید و استفاده از کابل چیست و قرار است کابل چه کاری را انجام دهد؟ در مورد کابل فرمان میدانیم که هدف فراهم نمودن شرایط مناسبی برای جا به جایی سیگنالهای کنترلی، حفاظتی و فرمان بین اجزای فرمان دهنده و عملگرها در سیستم های مختلف است.

قیمت کابل شیلد دار
شرایط محیطی: موضوع دوم در طراحی و ساخت کابل توجه به محدودیتها، ویژگیها و امکانات ساختاری کابل و تناسب آن با محیط و فضایی است که کابل در آنجا نصب شده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. استفاده از شیلد در کابل فرمان با هدف مصون سازی آن از اثرات نامطلوب امواج و میدانهای مغناطیسی صورت میگیرد.

قیمت کابل شیلد دار

کابل شیلد دار نسبت به کابل ساده از یک ویژگی و امکان بیشتری برخوردار است و برای ایجاد این ویژگی حداقل یک جزء به اجزای تشکیل دهنده اش اضافه شده است. طبیعی خواهد بود که در این حالت قیمت کابل هم دچار تغییر گردد. ساختار شیلد، جنس شیلد، مقدار پوشش آن و دیگر مشخصات فنی دقیقاً مشخص خواهد کرد که قیمت کابل شیلد دار نسب به نوع بدون شیلد چه میزان متفاوت خواهد بود.

فروش کابل فرمان شیلد دار

فروش کابل فرمان شیلد دار

نامیرا کابل آماده عرضه انواع کابل کنترل از جمله کابل فرمان شیلد دار بوده و مشتاقانه تقاضاهای خرید در این زمینه را دریافت میکند. با توجه به برنامه تولید و موجودی انبارهای توزیع، دپارتمان فروش امکان عرضه کابل فرمان شیلد دار و زمان تحویل را به اطلاع مشتریان ارجمند میرساند.