عرضه کابل برق فشار متوسط

انواع کابل های برق فشار متوسط با توجه به رده و فراوانی تقاضا به صورت فوری یا با زمان بندی معین تأمین و عرضه میگردند.

اگر به بازه ای که برای ولتاژ فشار متوسط تعریف شده است نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که چندین رده ولتاژی برای کابلهای فشار متوسط قابل تصور است. در ایران، رده ولتاژی 12/20 کیلوولت پر مصرف ترین زیر گروه کابلهای برق فشار متوسط هستند؛ اما برای شبکه های خاص، صنایع و نیروگاهها از کابل با ولتاژ اسمی دیگر در محدوده فشار متوسط استفاده میگردد.

با توجه به این موضوع شرایط تأمین و عرضه برای کابلهای برق این گروه متفاوت است. هر چند تمام تلاش ما در مجموعه نامیرا کابل کاهش زمان تحویل محصولات است؛ لکن بیان محدودیتهای ناخواسته حاصل از شرایط و حجم تولید و موجودی انبارها موجب تصمیم گیری بهتر مشتریان در هنگام ثبت سفارش و خرید خواهد شد.

کابل برق فشار متوسط مسی و آلومینیومی به صورت ساده یا مسلح، تک رشته و سه رشته عرضه میگردد. با استفاده از راههای ارتباطی بیان شده میتوانید سفارشهای خود را اعلام بفرمایید.